Agile virksomheter 2024

Nicolay Worren
Riina Hellström
Harald Kjølner
Mona Sverrbo Halland
+0
Se alle foredragsholdere
En virksomhets interne og eksterne forhold møtes nå med mindre forutsigbarhet. Det er vanskeligere å planlegge og det er vanskeligere å vite hvordan du får med folka og virksomheten dit du vil. Automatisering og kunstig intelligens endrer behovet for oppgaveløsning fra mennesker. Dermed endres også behovet for styring og ledelse av kompetanse og bemanning, som igjen fører til kontinuerlig jobbing med organisasjonsdesign.

Mange ser at det er et behov for å utvikle bedre tverrfaglig praksis av metoder som Agil, Design Thinking og OKR – hvordan bør HR bistå og bidra når vi reorganiserer og fornyer uten å helt vite hvordan vi kommer oss dit vi vil?

Hvordan skaper du en agil virksomhet?

I en verden hvor endring er den eneste konstanten, representerer konferansen Agile Virksomheter en helt ny og viktig møteplass for HR, ledere og virksomheter som ønsker å utvikle organisasjonen i takt med tiden.

Denne dagen byr på både faglig påfyll i plenum og i nyttige workshoper. Du får den viktigste overordnede innsikten i plenum, og så velger du to temaer etter lunsj du ønsker å jobbe videre med. Her vil du sammen med kolleger og folk fra andre virksomheter jobbe sammen i grupper for å utvikle eller sette i gang konkrete og praktiske tilnærminger i din arbeidshverdag. Du får:

  • nytt blikk på organisasjonsdesign når ny teknologi og automatisering forandrer arbeidshverdagen
  • hvordan en agil tilnærming er formålstjenlig for å utvikle og ta i bruk AI-løsninger
  • hvordan HR kan benytte seg av metoder opprinnelig utviklet for tjenestedesign når man skal forstå behov og utvikle løsninger hvor medarbeidere er i sentrum
  • hvorfor og hvordan OKR (Objectives and Key Results) brukes som det mest populære metoden for vekst, styring og utvikling av moderne virksomheter

Vi har invitert de fremste ekspertene i Norge og Europa til å gi deg praktiske anvendbare verktøy og metoder i din jobbhverdag. Her får du en unik mulighet til å utforske hvordan du og ditt team kan utløse virksomhetens potensiale, tilpasse seg fremtidens realiteter og kontekst, samt å fremme en kultur som støtter opp under kontinuerlig forbedring på tvers av team og funksjoner.

Ta gjerne med deg kolleger, enten fra HR eller annen funksjon i din virksomhet, for bedre resultat i reisen mot å skape en mer agil virksomhet sammen.

Se program

Workshops

Du kan velge to av de fire temaene og deltar dermed på to workshops i løpet av ettermiddagen. Oppstart kl 12.30 og 14.20.

Se e-program for oversikt og mer informasjon

Priser
Kategori Medlem Ikke medlem
Ordinær pris 5900 9700
Grupperabatt for virksomhetsmedlemmer
Antall deltakere Rabatt for virksomhetsmedlemmer
3 eller flere 25%

Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 25 % rabatt av deltakeravgiften. Hver og en deltaker melder seg på individuelt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet.
Det gis ikke rabatt på allerede rabattert pris.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Program

Torsdag

Plenum 09.00-10.10
09:00 - 10:10
09:00
Nicolay Worren
Automatisering av jobber og arbeidsprosesser – HR sin rolle
09:35
Riina Hellström
Agile approaches to AI in HR – Why will an agile approach help you succeed with adoption of new techn
Plenum 10.30-11.30
10:30 - 11:30
10:30
Harald Kjølner
OKR – keiserens nye klær eller svaret på styring i agile virksomheter?
11:00
Mona Sverrbo Halland
HR + Design Thinking = Sant
Workshop 1 12.30-14.00
12:30 - 14:00
12:30
Nicolay Worren
A1 En praktisk tilnærming til automatisering av jobber og arbeidsprosesser
12:30
Riina Hellström
B1 Building an “AI in HR” agile approach
12:30
Harald Kjølner
C1 Slik implementerer du gode OKRer i din virksomhet
12:30
Mona Sverrbo Halland
D1 Snarveien til Design Thinking
Workshop 2 14.20-15.50
14:20 - 15:50
14:20
Nicolay Worren
A2 En praktisk tilnærming til automatisering av jobber og arbeidsprosesser
14:20
Riina Hellström
B2 Building an “AI in HR” agile approach
14:20
Harald Kjølner
C2 Slik implementerer du gode OKRer i din virksomhet
14:20
Mona Sverrbo Halland
D2 Snarveien til Design Thinking

Konferanseavgift:
Konferanseavgiften inkluderer lunsj, kaffepauser og dokumentasjon.

Avbestillingsbetingelser:
Alle påmeldinger/bestillinger gjøres med utgangspunkt i våre ordinære kanselleringsbetingelser.
Frist for avmelding er 16. mai 2024. Påmeldte som melder avbud etter avbestillingsfristen mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega delta i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes konferanseavgiften i sin helhet.

Faktura:
Faktura vil bli sendt i etterkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels og Scandic Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i konferanseavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål:

Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Les mer Pil