HR Norge inviterer til årsmøtet. Vi skal oppsummere 2022, som også var avslutningen av korona. Men mest av alt skal vi se fremover. Korona var en trigger, som sparket oss videre digitalt og ga oss et bedre nasjonalt nedslagsfelt. Se video der daglig leder Even Bolstad gir en kort presentasjon om året som ligger bak oss, samt om tiden vi har i vente.Her er praktisk informasjon om gjennomføringen av årsmøtet:

 • Årsmøte i HR Norge gjennomføres digitalt.
 • Påmeldingsfrist er 1 uke før. Dette for å gi mulighet til å administrere forhold rundt stemmerett.
 • Ikke mulighet for benkeforslag.
  Forslag som ønskes behandlet, bes fremmet senest tre uker før årsmøtet avholdes. Denne fristen er også gjeldende for å fremme eventuelle benkeforslag.


Agenda:

 1. Valg av møteleder, 2 deltakere til signering av protokoll
 2. Regnskap og revisors beretning for 2022
 3. Forslag fremmet av styret eller medlemmer i henhold til frister
 4. Valg av styremedlemmer og valgkomité
 5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
 6. Informasjon om styrer i regionforeninger

Informasjon tilknyttet årsmøtet:

Årsmøtet er gratis og forbeholdt HR Norges medlemmer.

Påmelding kreves, senest 20. april.

Årsmøtet er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no