Vi ønsker velkommen til årsmøte. Året 2020 - annerledesåret. Vi står fortsatt midt i pandemien, og med de rådende omstendigheter vil årsmøtet i HR Norge gå digitalt. Se video der daglig leder Even Bolstad gir en kort presentasjon om året som ligger bak oss, samt litt om inneværende år så langt.Basert på de spesielle forhold rundt korona har styret besluttet å tilpasse gjennomføring av årsmøtet.

Dette innebærer:

 • Digital gjennomføring av årsmøte i HR Norge. Dette ut fra smittevernhensyn.
 • Påmeldingsfrist 1 uke før. Dette for å gi mulighet til å administrere forhold rundt stemmerett.
 • Utpeking av regionale styrer: Det vil ikke bli gjennomført regionale årsmøter i år. Valgkomiteene har imidlertid levert sine innstillinger; innstillinger som støttes av utgående styre. Med dette som utgangspunkt foreslås det at årsmøtet til HR Norge utpeker regionale styrer, basert på valgkomiteenes innstilling.
 • Ikke mulighet for benkeforslag.
  Forslag som ønskes behandlet, bes fremmet senest tre uker før årsmøtet avholdes.
  Digital gjennomføring av årsmøte byr på utfordringer, ikke minst knyttet til eventuelle avstemminger. Vi gjør derfor også denne fristen gjeldende for å fremme eventuelle benkeforslag.


Agenda:

 1. Valg av møteleder, 2 deltakere til signering av protokoll
 2. Regnskap og revisors beretning for 2020
 3. Valg av styremedlemmer og valgkomité
 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
 5. Godkjenning av styrer i regionforeninger
 6. Bekrefte vedtak om avvikling av SPO og NIPA


Informasjon tilknyttet årsmøtet:

Årsmøtet er gratis og forbeholdt HR Norges medlemmer.

Påmelding kreves, senest 19. april.

Årsmøtet er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Er du ikke medlem?

Som medlem deltar du gratis på medlemsmøter. Her er en oversikt over alle medlemsfordelene og hvordan du kan bli medlem.