HR Norge Vest inviterer til Årsmøte med mingling og foredrag mandag 13.mai.

Registrering og mingling fra kl 16:15, med enkel servering.

DNB er i en bransje som er i kontinuerlig endring og de har klart å få medarbeiderne til å være motivert av en arbeidshverdag i kontinuerlig endring. Hvordan har de lykkes og hva tenker deres leder Katrine Trovik om dette?

Portrett Katrine Trovik

Katrine Trovik, Divisjonsdirektør Bedriftsmarked Sør-Vestlandet og plass sjef DNB Bergen. Katrine Trovik er leder for bedriftsområdet i DNB langs kysten fra Agder i sør til Kristiansund i nord. Hun er utdannet advokat og siviløkonom og har hatt en rekke styreverv.

Tidsplan for ettermiddagen:

16.15 - 16.30 - Registrering, mingling med enkel servering

16.30 - 17:15 - Oppsummering av året som har gått og hva som skjer i 2019 v/styreleder HR Norge Vest Kathleen Mathisen

17.15 - 17.45 - Pause

17.45 - 18.30 - Resultater skapes av kompetente og motiverte medarbeidere. Katrine Trovik, DNB

18.30 - 18.45 - Spørsmål og avsluttende kommentarer

Medlemsmøtet er gratis og forbeholdt HR Norges medlemmer.

Siste frist for avmelding er innen 13.mai. Påmeldte som ikke melder avbud, og som ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-

Velkommen!