Vår kvinne i Bergen: HR Norge Vest er i gang

​HR Norge har etablert en lokalavdeling i Bergen. Kathleen Offman Mathisen er valgt som første styreleder i organisasjonen. – Dette er en viktig strategisk satsning for oss, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge.

Kathleen mathisen toppbanner

Arbeidslivet er i stor forandring. Nedbemanning, omorganisering og digitalisering er bare tre av stikkordene for endringene som skjer. I alt dette har en ofte undervurdert kollega en viktig rolle: HR-sjefen. Nå får hun sin egen organisasjon i vest.

HR er en funksjon mange har et forhold til. Det er HR-sjefen mellomlederen går til når han har et kinkig personalproblem. Det er HR topplederen går til når det skal gjøres omorganisering eller nedbemanning, eller det trengs ny kompetanse i virksomheten. Det er HR den ansatte går til når han har problemer på hjemmebane eller føler at karrieren stopper opp.

— I kunnskapssamfunnet vi lever i er HRs rolle å «styre og administrere de menneskelige ressursene for å støtte driften», samtidig som du må være forretningsorientert, sier Kathleen Mathisen.

– Å inneha en solid forretningsforståelse er viktig for å kunne iverksette de rette tiltakene som bidrar til økonomisk vekst i organisasjonen. Det å designe en fleksibel organisasjon som kan endres på kort varsel utfra forretningsstrategien, blir mer og mer viktig for HR funksjonen fremover.

Kathleen er til daglig HR-direktør i Grieg Seafood, og er en kjent personlighet i det nasjonale og ikke minst regionale næringslivet.

– Etter å ha jobbet med ledelse i snart 19 år er det med stor entusiasme jeg går til oppgaven med å lede nyetableringen av HR Norge sin nye avdeling i Bergen, sier hun.

Hun minner om at regionen har vært sterkt preget av omstilling, og mener at HR har en svært viktig rolle i omstillingsprosesser. Målet hennes er at HR Norge Vest skal være en pådriver for at HR i regionens virksomheter fortsatt bidrar til en mer robust forretning.

Hrn Vest Styret
Styret i HR Norge Vest. F.v. Johnny Færøy, Bente Bratland, Maren Fosse Matthys, Kathleen Mathisen og Tommy Johansen. (Foto: privat)

Sterkt og kompetent styre

Den nye foreningen har fått et sterkt og kompetent styre. Ved siden av Kathleen Mathisen består det av Bente Bratland, avdelingsleder i Manpower Bergen; Maren Fosse Matthys, HR-rådgiver i Vest Politidistrikt; Johnny Færøy, daglig leder/partner i Garuda Bergen; og Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør i NAV Hordaland.

– Det har vært viktig for meg å bygge opp et styre som representerer både offentlig og privat sektor, og som samtidig er godt rustet til å skape entusiasme og interesse for det viktige arbeidet HR gjør, sier Kathleen Mathisen.

HR Norge Vest vil også være godt rustet til å videreføre det mangeårige arbeidet Vestnorsk Personalforum (VPF) har gjort. Opprettelsen av HR Norge Vest er sånn sett en sammenslåing av den landsomfattende foreningen HR Norge og den regionale foreningen VPF.

– VPF har eksistert siden tidlig på 70-tallet, og var tidlig ute med å sette fokus på personalpolitikk og arbeidsliv, sier den nye styrelederen i HR Norge Vest. – Vi skal se fremover, men også huske hvor vi kommer fra.

HR Norge har en solid administrasjon i Oslo som skal støtte det viktige HR-arbeidet i Bergens-regionen. Medlemsorganisasjonen har ca 3.000 medlemmer, og arrangerer en rekke nettverkstreff, konferanser, kurs og seminarer for HR og ledere over hele landet.

– HR Norge har allerede mange medlemmer i regionen. Men det har lenge vært et savn ikke å ha en fysisk tilstedeværelse, sier daglig leder i HR Norge Even Bolstad.

– For oss er etableringen av HR Norge Vest en viktig strategisk satsning. Hvordan man jobber med mennesker og organisasjon har vel aldri vært viktigere enn akkurat i den tiden vi nå er inne i. Alle – uansett bransje og sektor – må tenke nytt. Et godt, tett nettverk med flinke folk som har tilsvarende utfordringer er uvurderlig for å kunne lykkes. Vi tror Kathleen og resten av det nye styret kommer til å legge til rette for å lage nettopp det. På den måten kan vi sammen gjøre en forskjell for virksomhetene på Vestlandet.

– Det at vi har dyktige fagfolk vi kan dra nytte av, var i seg selv en av hovedårsakene til at vi i styret takket ja til en av de mest spennende prosjektene innenfor HR i Norge i 2017, tilføyer Kathleen Mathisen.

Kartlegger behov

Det første HR Norge Vest setter i gang med å kartlegge behov og ønsker i regionen.

– Det vil så danne grunnlaget for hvilke type kurs, konferanser og andre kompetanse- og nettverksarenaer vi skal tilby vestlendingene, sier Kathleen Mathisen. – Mange av oss som jobber med HR og ledelse har etterspurt et hovednettverk i Vest – det er ikke alltid at det passer å reise til Oslo eller andre byer på dagskurs og konferanser. Med dette tilbudet håper vi på et sterkt engasjement og pågang fra eksisterende og nye medlemmer.

Hun er opptatt av at HR Norge Vest skal knytte tette bånd med eksisterende organisasjoner i regionen, og er allerede i dialog med andre som er opptatt av det gode arbeidsliv.

– Det er viktig å samarbeide på tvers av bransjer og industrier ikke minst på grunn av alt som har skjedd med oljen. Det handler om å skape nye arbeidsplasser og utvikle kompetansen i regionen. Vi har god dialog med næringslivsorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner, og tror på et utstrakt samarbeid for et felles mål.

En av HRs viktigste roller er å være endringsagenter for virksomhetene. Nå møter arbeidslivet historiens bratteste læringskurve med digitaliseringen som nå pågår for fullt.

– I dette har ikke minst godt lederskap en ekstremt stor betydning, og et av våre innsatsområder vil være å se på hvordan vi kan skape et godt miljø for utvikling av ledere, avslutter styreleder Kathleen Mathisen.

Styret i HR Norge Vest

Kathleen Offman Mathisen er styreleder i HR Norge Vest.

Kathleen er HR-direktør i Grieg Seafood. Hun har lang erfaring fra internasjonal olje- og gassindustri. Hun har jobbet med HR i mer enn 19 år, noe som har resultert i en bred og omfattende erfaring innen HR.

Kathleen O. Mathisens kjernekompetanse omfatter organisasjonsutvikling, endringsprosesser, kulturbygging og relasjonsledelse. Hun har flere års erfaring fra konsernledelse innenfor forretningdrevet HR med vekt på de menneskelige ressursene i organisasjonen.

Hun har en rekke lederkurs fra UIB, BI og NHH, og tar i perioden 2016-2018 en MBA i ledelse og bærekraft ved University of Cumbria i Storbritannia. I desember 2013 ble hun tildelt «Sunnivaprisen», oppkalt etter Bergens skytshelgen St. Sunniva.

Kathleen har utdanning fra Universitetet i Bergen, Næringsakademiet, Norges Handelshøyskole, BI og har en MBA i Leadership and sustainability.

Hun har holdt flere foredrag i HR Norge-regi, og har skrevet en rekke avisartikler og -kronikker med fokus på HR, ledelse og arbeidsliv.

Bente Bratland er styremedlem i HR Norge Vest.

Har 16 års erfaring fra HR, rekruttering og ledelse, De siste 6 årene som rekrutteringssjef og avdelingsleder i Manpower Bergen. Jobber i tillegg som karriereutvikler og omstillingskonsulent for ledere og spesialister på alle organisatoriske nivåer for Right Management. Tidligere styremedlem i Vestnorsk Personalforum som nå er integrert i HR Norge.

Bente har kompetanse innen ledelse, budsjett og salgsansvar, organisasjonsutvikling, endringsprosesser, rådgiver i personalsaker, seminar og kursholder, personaloppfølging, lønnsforhandlinger, karrieremobilitet, gruppefasilitering,sertifisert på ulike personlighetstester og evnetester.

Maren Fosse Matthys er styremedlem i HR Norge Vest.

Hun har en mastergrad i psykologi, og jobber i dag som rådgiver i Vest politidistrikt sin HR-avdeling. Hun har lang erfaring med strategisk HR-arbeid, og er sertifisert på ulike testverktøy. Maren er engasjert, og ønsker å bidra til at HR Norge Vest skal bli et samlingspunkt hvor man kan ha økt fokus på HR sin rolle i dagens og fremtidens organisasjoner.

Johnny Færøy er styremedlem i HR Norge Vest.

Johnny har allsidig teknisk utdanning innen maskin/konstruksjon. Han har videre gjennomført program innen ledelse, mentoring og coaching fra AFF og Scandinavian Leadership. Han har arbeidet i Garuda siden våren 2008. Som bedriftsrådgiver arbeider han med rekruttering basert på de rekrutteringskonseptene som Garuda tilbyr. Han jobber også som mentor for ledere og er brukt som konsulent i styresammenheng. Som daglig leder for Garuda Bergen har han resultat-, personal- og fagansvar for selskapets virksomhet. Før han begynte i Garuda, var Johnny Færøy ansatt i Manpower Professional Executive AS som distriktssjef. Fra tidligere har han lang erfaring som leder innen produksjon, logistikk, salg og markedsføring. Han har som leder vært ansvarlig for større omstillings- og endringsprosesser. Blant annet har Johnny Færøy vært salgsdisponent i W. Giertsen AS og regiondirektør i Norsk Gjenvinning AS/Veolia.

Henning Hauso
Styremedlem
HR-direktør, Bergen kommune