Teknologisk innovasjon går raskere enn noen sinne, men hvor går fremtiden?

Rask innovasjon og økt bruk av teknologier som kunstig intelligens, automatisering og roboter på arbeidsplassen vil tvinge frem behov for ny kompetanse og nye arbeidsmetoder. Hvordan kan vi forstå fremtidens arbeidsplasser og samtidig styrke menneskets rolle?
David Rowan

Gamle regler for hvordan vi bruker teknologi gjelder ikke lenger, men det er mange nye muligheter om du forstår de nye reglene. Her er 6 tips fra David Rowan, founding editor-in-chief, WIRED magazine om hvordan du kan bidra til å skape innovasjon, ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder for å være konkurransedyktig i fremtiden.

  1. Risikoaversjon. Dette er en stopper for innovasjon og en felle mange går i. Våg å gå utenfor de rammene virksomheten har i dag og lag nye rammer. Fokuser på brukeren og dens adferd. Ta for eksempel bok- og avisbransjen der bruksmønsteret har endret seg dramatisk og produktene har blitt mer tilpasset kundens behov og jevnlig bruk av mobile enheter. Papir er på vei ut og det digitale har tatt over, dette har bransjen tatt konsekvensen av.

  2. Plattform. Du kan gjøre din virksomhet til en plattform for andre aktører. I tillegg til å selge ditt eget produkt kan du investere mindre summer i relevante tilleggsprodukter fra andre aktører. Et eksempel på dette er den kinesiske mobilprodusenten Xiaomi, de tjener mest penger på tilleggsprodukter i butikken. De investerer mindre summer hos ca. 70 andre produsenter og får sin logo på produktet. Gevinsten er større spredning av et produkt og høyere inntjening hos begge parter.

  3. Bygg nettverk. Skap et øko-system for innovasjon, inviter eksterne partnere med kompetanse du ikke har i dag og bygg nettverk for utvikling og forbedring av produkter. Ta for eksempel Amazon, de sender ut pressemelding i starten på et nytt prosjekt for å engasjere og få med andre store aktører i utviklingen. Og de lykkes med dette.

  4. Innovasjonskultur. Bygg kultur for innovasjon – om du ikke har en så adopter en, form den og gjør den til din egen.

  5. Lærende organisasjon. Skap en arena hvor folk med forskjellig bakgrunn og kunnskap kan møtes på tvers og utvikle seg sammen. Lære av hverandre på tvers av kompetanser og bransjer. Sett sammen kreative grupper som kan eksperimentere, la de prøve og feile for å utvikle et produkt som fungerer og har verdig for flere.

  6. Bruk data bedre. Systematiser relevant data du allerede har og bruk det – mange er for dårlige på å benytte eksisterende data.

Men til tross for ny teknologi er det fremdeles plass til mennesker, og vi har en viktig rolle. Alt som ikke kan gjøres bedre av en robot i arbeidslivet bør mennesker forsterke videre. Empati, humor, relasjonelle ferdigheter, vurderingsevne og etisk intuisjon er eksempler her. Vi må tenke innovasjon, vurdere hvordan virksomheten skal ta i bruk ny teknologi, iverksette tiltak og ikke minst ta beslutninger.

HR sin rolle i dette blir å forstå, og sette seg inn i, de teknologier virksomheten skal ta inn de nærmeste årene. Ny teknologi krever ofte omstilling og endring, hvilke kompetanser vil vi trenge, skal vi rekruttere eller utvikle interne krefter og hvordan organisere?