Takeaways fra konferansen HR i kommunen 2018

HR Norges konferanse HR i kommunen ble arrangert for andre gang med mange fornøyde deltakere. Deltakerne fikk med seg nye spennende satsinger som bidrar til nytenkning i kommunene, og hvilke muligheter som ligger i teknologi, kultur og digital kompetanse.

Her er noen av konferansens viktigste takeaways for deg som ikke hadde mulighet til å være med på dagen.

Vi trenger kulturendring i kommunene for å få til digitalisering og innovasjon

Det var stort fokus på beho