Svantes ti bud for å få medarbeiderne til å plystre hele veien til jobben

— Alt som kan digitaliseres vil bli digitalisert. Den eneste konkurransefordelen du har er menneskene, sier Svante Randlert. Her er hans ti bud for hvordan du får dem til å ville begynne å jobbe og bli hos deg.

Svante Randlert

AcademicWork startet med formidling av deltidsjobber til studenter. I dag er de Sveriges nest største bemanningsbyrå i alle kategorier. De har visstnok også noen av de høyeste resultatene på engasjement og ambassadørskap. Det siste handler om at medarbeiderne anbefaler selskapet som arbeidsgiver.

Hemmeligheten er å fokusere mer på de som skal skape verdier enn de som skal betale for dem, altså menneskene.

— Det handler om rett person på rett plass, en god kultur og gode ledere, oppsummerer Svante Randlert.

Svante er en av Europas sterkeste meningsbærere innen employer branding. Men han vil selv gjerne bytte den ene «r»-en med en «e».

— Jeg løper rundt på employer branding-seminarer overalt. Men akkurat som du på hotels.com legger mindre vekt på hva hotellet sier om seg selv og mer vekt på hva andre turister sier, så legger potensielle ansatte mer vekt på hva eksisterende ansatte sier. Derfor skal du droppe employer branding og fokusere på employee branding.

Han mener også det er viktigere med de rette folkene enn den rette kompetansen.

— Se mindre på teknisk kompetanse og mer på personlig kompetanse, sier han. — Se ikke på hvilken kompetanse du trenger i dag, men i hvilken grad folkene dine kan tilegne seg kompetansen som trengs i morgen.

AcademicWork fokuserer sterkt på utvikling av medarbeidere, og driver sin egen skole Academy etter «fast food»-prinsippet. — Etter 12 uker opplæring sender vi dem ut som IT-konsulenter hos kunder. De koder mer på disse 12 ukene enn gjennom fire år på universitetet, sier han.

Svante har skrevet bok, «Drömarbetsgivaren», hvor han avslører de ti ordene som får medarbeiderne til å plystre på vei til jobb. Her får du en forsmak på dem:

  1. Medarbeidere: Nesten alt kan kopieres, unntatt medarbeiderne dine. Det er de som har størst potensial for å bli virksomhetens konkurransefordel. Ta vare på dem.
  2. Kompetanse: Hvis alt kan digitaliseres, hvilken kompetanse trenger du for å digitalisere det som skal digitaliseres? En forretningsplan mot 2020 er ikke lenger nok, du skal også ha en «people plan» 2020: hvem skal gjøre hva og hva skal de oppnå?
  3. Relasjoner: Mennesker gjør avtaler med mennesker. En arbeidsplass uten gode relasjoner er ikke verdt å bli på. Verdifulle relasjoner er relasjoner med verdier i seg.
  4. Kultur. I valget mellom struktur og kultur velger 80 prosent av europeiske sjefer kontroll. Velg heller kultur. Fokuser mer på kultur, tillit og utvikling enn kontroll, risikominimering og struktur.
  5. Kommunikasjon: «Når jeg ser på nordiske selskap har de aldri informert så mye som nå, men aldri har de vært mer utydelige heller», sier Svante Randlert, og legger til at «fakta informerer, men følelser selger. Mennesker overbevises av formål og verdier og overtales av bevis og nytte.
  6. Engasjement: Når du er fornøyd liker du det du gjør. Når du er engasjert elsker du det du gjør – og grunnen til at du gjør det.
  7. Utvikling: Virksomheter består av mennesker, og når mennesker vokser, vokser virksomheten. Den som ikke utvikler, avvikler.
  8. Ambassadører: Et varemerke er summen av alles oppfatning og opplevelse av dere. Dine medarbeidere er de beste selgerne av arbeidsplassen. Fyndordene i stillingsannonsene blekner mot det ansatte selv forteller om arbeidsplassen.
  9. Konkurransefordeler: Alle stillingsannonser skryter av det som egentlig bare er hygienefaktorer. Akkurat som en selger er god til å fremheve hva som er spesielt med sitt produkt, skal du fokusere på hva som er spesielt med din arbeidsplass og forsterke det som målgruppen ikke ser som opplagt.
  10. Måling: Vi måler helt feil i dag. Du skal måle for å forstå hvordan det går og hvor dere er på vei, ikke for å kontrollere hva som er gjort. Du kan ikke vinne et rallyløp kun ved å se gjennom bakspeilet