Stadig mer diskriminering i arbeidslivet

Antallet svenske ledere som sier at faktorer som alder, funksjonsnedsettelse, kjønn eller etnisitet medfører risiko for diskriminering har vokst kraftig mellom september 2013 og januar 2015.

362 50

Ledelsens sviktende interesse for mangfoldsarbeid er den årsaken en fjerdedel av de spurte fremholder som den viktigste, ifølge Proffice og deres mangfoldsbarometer.

400 ledere i privat og offentlig sektor deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført av TNS Sifo. På alle områder som måles har risikoen for diskriminering vokst mellom september 2013 og januar 2015. Økningen på mange områder er sterk. For knapt to år siden svarte eksempelvis 49 prosent av 400 ledere at funksjonsnedsettelse ikke er et hinder for å nå en lederposisjon i egen organisasjon.

I år er det bare 30 prosent som svarer dette.

Aldersdiskrimineringen vokser også i svensk arbeidsliv. I 2013 sa 56 prosent "alder ingen hindring" for rekruttering til lederstillinger. I 2015 er tallet 32 prosent.

Alder og funksjonsnedsettelse er de to viktigste diskrimineringsfaktorene, fastslår rapporten.

Kjønnsdiskriminering og diskriminering på grunn av seksuell legning er de to områdene hvor det sjeldnest syndes i Sverige, men også her har andelen som sier at det ikke diskrimineres falt fra henholdsvis 89 til 69 prosent på kjønn og 87 til 67 prosent på seksuell legning.

- Resultatet er urovekkende, og viser at vi på mange områder har fått et tøffere arbeidsmarked, sier Sibel Wolff, kommunikasjonssjef i Proffice Group.

- Mangfold handler om evnen til å se og utvikle kompetanse hos alle mennesker.

Ledere selv får mye av skylden for at diskriminering i arbeidslivet vokser i Sverige. Andelen som svarer at ledelsens manglende interesse for mangfold er det største hinderet har vokst fra bare 3 prosent i 2013 til 24 prosent i 2015.