Spotify: Å lære det som ikke kan læres

Hvordan driver du læring og utvikling i en verden hvor du ikke vet hva slags læring og utvikling du trenger i morgen? Hvordan lære ting som ikke eksisterer? Vi spurte drivhussjefen i Spotify, Johanna Bolin Tingvall.

At vi lever i en FUSK-verden (flertydig, usikker, skjør, kompleks) er blitt hamret inn i oss fra talerstoler og rådgivere i lang tid. (Selv om de fleste kaller det VUCA.) Ord som disruptivitet og digital transformasjon skytes mot oss så vi ikke vet om vi skal dukke eller løpe.

Spotify er et av kroneksemplene på disruptive virksomheter og har sammen med Apple mye av æren for å endre musikkindustrien til det ugjenkjennelige.

Men selv de disruptive står i fare for å bli disruptert. Fordelen selskap som Spotify har er at deres egen blotte eksistens daglig minner dem om hva som kan skje.

Bortsett fra det lever også Spotify, Google og Facebook i en verden hvor det som fungerte i går risikerer å være ubrukelig i morgen.

Spotify er berømte for en virksomhetskultur hvor det oppmuntres til å prøve selv om det er en fare for å mislykkes.

Johanna Bolin Tingvall, Spotifys Global Head of Greenhouse.

- Siden vi hele tiden gjør ting som ikke er gjort før må vi våge å feile, sier Global Head of Greenhouse (sjef for læring og utvikling) Johanna Bolin Tingvall i et intervju med HR Norge. – Vi må lære raskere enn verden endrer seg, og må ha en kultur som oppfordrer til å prøve og feile. Å mislykkes er en del av det å innovere, og i blant har vi «fail fika» for å feire at vi våget å feile, men også for å lære av våre feil.

Johanna Tingvall er veldig klar på at lærdom i liten grad er et produkt som produseres sentralt og distribueres ut.

- Vårt fokus er å tiltrekke oss eller skape de beste talentene og lage stjerner av dem. Disse blir sentrale knutepunkter for andres læring, sier hun, og forteller om den nye læringsportalen de lanserte i vår. Der kan alle medarbeidere bidra og gjerne bygge seg opp som stjerner innen sine egne spesialområder. Medarbeiderne får direkte tilgang til å publisere uten å gå via sentrale filtre i organisasjonen.

Spotify ansetter 100 nye mennesker hver måned, og da vi snakket med Johanna var de «cirka 3.300 ansatte». De fleste av dem jobber i Stockholm og New York, men selskapet er tilstede med mer enn 40 kontorer over hele verden.

– I tillegg til de kompetanser vi vet at vi trenger, så vil det være kompetanser i fremtiden som vi ikke kjenner til ennå. Siden ingen vet hva slags opplæring som trengs, kombineres de planlagte utviklingsløpene med sterkt fokus på å skape en delings- og læringskultur.

Dersom man ønsker fokus på noe bør man måle det. Også i Spotify driver de prestasjonsmålinger, men de måler prestasjon ut fra tre kriterier som ikke bare har noe med antall solgte abonnement eller strømmede låter å gjøre.

– Vi måler prestasjon ut fra tre kriterier: mestring, oppnådde mål og hvordan de lever verdiene, sier hun.