Spiller seg til salgsvekst

Jo mer de ansatte sitter med nesa i et dataspill, jo bedre går salget i butikkene. Paradoks? I Europris er dette virkelighet. HR-sjef Kristine Frøberg forteller hvordan og hvorfor.

Europris er en kjede av lavprisbutikker. I dag er det 244 butikker og 2500 ansatte i kjeden. Tre ganger i året går de inn i spillmodus, og det ikke bare tillates, men oppfordres sterkt til at de ansatte skal spille dataspill i arbeidstiden.

– Jo mer tid som brukes på spill, jo bedre går butikken, forteller HR-sjef Kristine Frøberg.

Men det handler ikke om Angry Birds, Zelda og World of Warcraft. Spillene de spiller i Europris er en del av kompetanseutviklingen i kjeden. I en virksomhet hvor kremmerånd er en av de grunnleggende verdiene handler det å spille dataspill om å trene på adferd som bidrar til at kassaapparatene plinger mer.

Og resultatene er gode. Når de ser på hvor mange repetisjoner det er pr butikk, viser det seg at i de 20 prosent som har flest gjennomspillinger oppnår inntil 3 prosent høyere like-for-like-vekst enn i de som spiller minst. I forbindelse med produktlanseringer får butikkene som trener typisk mellom 25 og 50 prosent høyere salg av produktene som lanseres enn butikkene som ikke trener.

Salgsdrevne organisasjoner som Europris har mye konkurranseinstinkt blant de ansatte. I disse dager er kjeden inne i en av sine treukers spilleperioder, og da er det konkurranse mellom butikker og distrikter.

Highscore-lister og interne konkurranser fyrer opp under engasjementet. Og når arbeidstiden ikke strekker til, spiller de på kvelder og i helger.

– De ansatte blir hekta!, sier Kristine. – Vi har aldri pålagt noen å bruke fritiden på opplæringen, men de gjør det likevel. Målet er selvsagt at det skal gjøres i arbeidstiden.

«Vi har aldri pålagt noen å bruke fritiden på opplæringen, men de gjør det likevel»

I snitt repeterer hver ansatt simuleringstreningen 20 ganger, og på produkttrening gjennomfører hver ansatt mer enn 50 spillinger.

Spillene kommer i flere utgaver. Noen er direkte knyttet til produktopplæring. Andre er mer sesongbetonte, som nå, hvor det å drifte sommerbutikken er fokuset.

Europris har også tatt spilltreningen et skritt videre, og driver nå lederutvikling dels gjennom dataspill.

– Vi har kjørt alle sjefene våre gjennom et lederutviklingsprogram som heter «Enda mer til overs», med referanse til slagordet vårt «Mer til overs». Da møtes lederne først fysisk, så flytter vi det inn i spill. Siste spillmodul i dette programmet skal ferdigstilles i løpet av året, og skal trene dem på å håndtere krevende situasjoner, som den vanskelige samtalen, eller sykefraværsoppfølging.

Lederengasjement er et viktig suksesskriterie. Initiativet til spillifisering kom fra toppsjefen selv, Pål Wibe.

– At vi har med oss toppledelsen har vært avgjørende for å lykkes. Pål får hele sin ledergruppe til å spille, og det gir viktige signaler ut i organisasjonen.

– For den enkelte butikk sin del ser vi også at det er avgjørende om butikksjefen spiller selv. Hvis ikke sjefen spiller, er det mindre sannsynlig at de ansatte gjør det.

«Hvis ikke sjefen spiller, er det mindre sannsynlig at de ansatte gjør det»

De unge er de mest entusiastiske, men majoriteten av de ansatte er positive til denne formen for trening. 9 av 10 sier at treningen gjør dem bedre i stand til å utføre de samme oppgavene i arbeidshverdagen som de har trent på i spillet.

– Og det er jo det som er målet med simuleringsbasert trening, avslutter Kristine Frøberg.