Slik unngår du den digitale kirkegården

Mer enn 250 av selskapene som var på Fortune 500-listen ved årtusenskiftet er borte. Hvordan unngå du at din bedrift havner på digitaliseringens kirkegård? Hvis du er i HR, kan du gjøre mye, mener Silje Vallestad.

— Det er ikke et spørsmål om robotene kommer til å ta jobbene våre, det er et spørsmål om hvor fort og hvor mange, sier Silje Vallestad.

— Så mye som 50 prosent av alle jobber som eksisterer i dag vil forsvinne i løpet av de neste 20 årene. Nye jobber vil skapes, men de vil ikke erstatte de som blir borte.

Den fjerde industrielle revolusjon, kalles tiden vi er inne i, og ingenting vil være som det var, og ingen ser helt hvor det bærer hen.

— Det blir et sammensurium av det fysiske, biologiske og tekniske som ingen helt klarer å skjønne rekkevidden av.

Så hvilken jobb seksåringen som begynte på skolen i høst skal gjøre, er et åpent spørsmål. Det eneste vi vet er at det sannsynligvis ikke er en jobb som fins i dag. 60% av fremtidens jobber er ikke funnet opp ennå.

Kranglefanter, kreativitet og kompetanse

Silje Vallestad, som startet sin første virksomhet som 14-åring og siden har både startet og investert i teknologi-oppstarter, nevner tre faktorer som vil være avgjørende for om du havner på den digitale kirkegården eller ikke: Kranglefanter, kreativitet og kompetanse.

Nei, hun bruker ikke ordet kranglefanter. Hun bruker ordet trøbbelmakere. Nå er det mer enn noensinne viktg å ha takhøyde for ansatte som våger å stille spørsmål ved det bestående.

— Det var en programmerer i en stor virksomhet jeg jobbet med som sa at «dette systemet suger», med henvisning til programvaren de jobbet med. Sånt sier man jo ikke i denne typen virksomheter, mumlet folk. Særlig ikke når toppledelsen er til stede. Men jo, det er akkurat den typen medarbeidere vi trenger. De som ikke er redde for å sette ord på det som ikke funker og utfordre det bestående.

Det neste Silje ordinerer er kreativitet — den slags kreativitet som gjør individer og virksomheter innovative. Skal du ha noe meningsfullt å gjøre når robotene tar over alt fra advokatpraksis til kollektivtransport, så bør du sikte deg inn mot noe algoritmer ikke håndterer særlig bra. Så lenge mobiltelefonen ikke begynner å gjenoppfinne seg selv eller kommer med forslag du ikke har fantasert om, kan du føle deg rimelig trygg på at menneskets unike kreative evner fortsatt er unike for mennesket.

— Selv sendte vi våre barn til Steiner-skolen da vi kom tilbake til Norge fra Silicon Valley, forteller hun. — De er litt svake på realfag der, men til gjengjeld har de en god måte å integrere kunnskap på tvers av mange fag.

Sist, men ikke minst, handler fremtiden om kompetanse.

Spørsmålet er hvilken kompetanse.

— De trygge jobbene er de som handler om interaksjon mellom mennesker, sier hun. — De utrygge jobbene er i det som kan automatiseres, som telefonselgere, sjåfører, eiendomsmeglere og butikkassistenter. Selv innenfor programmering vil 40% av jobbene forsvinne.

— De trygge jobbene finner du i det som ikke kan automatiseres. Myke kvaliteter, som kreativitet, emosjonell intelligens og intuisjon.

Hun peker også på utfordringen i det å koble overgangen mellom kompetansen vi har i dag og den vi trenger i morgen. — I dag er det en fullstendig mismatch, sier hun. — Dagens utdanning utdanner ikke for fremtiden, men for fortiden.

I alt dette har HR en viktig rolle. HR er viktigere enn noensinne, sier Silje. Vi trenger å dyrke frem kulturer og ledere som våger å svinge brått til siden og ta en helt annen vei når det trengs.

Oppslagsfoto: Pixabay