Slik blir dere et lærende team

Spør deg selv: Har du tanker om hvordan du og dine kolleger kan gjøre det bedre? Har du i så fall snakket med dem om det? Sannsynligheten er stor for at du svarer ja på det første, og nei på det neste spørsmålet.

Kompetanseutvikling
Henning Bang

– Gode team er lærende team som jevnlig reflekterer over sine resultater og hvordan de fungerer, og gjør endring når det er nødvendig, forklarer Henning Bang. Han er både siviløkonom og psykolog, har doktorgrad i organisasjonspsykologi, og jobber med å utvikle ledergrupper som konsulent, i tillegg til å forske på og undervise om team og ledelse ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. På Kompetansedagene skal han fortelle om hvordan team kan bli lærende.

– Når folk ikke skjønner at de er avhengige av hverandre for å nå et felles mål, da fungerer teamet dårlig. Men det er det mulig å gjøre noe med, hevder Bang. I akademia er definisjonen på teamlæring «detecting, discussing and correcting errors». Et lærende team er altså i stand til å oppdage når det ikke fungerer godt nok, de kan snakke om det – og sist, men ikke minst; de klarer å gjøre noe med det. Det er gjerne de to siste punktene som er vanskelige. – Frykt for at det skal bli ubehagelig, at det kommer til å ødelegge relasjoner, eller at man uansett tror det er nytteløst, er vanlige årsaker til at folk ikke tar disse diskusjonene, mener Bang.

Trinn én er altså å etablere rutiner for å snakke sammen. – Men det er ikke læring før man faktisk har gjort noe med det, og teamet sier; ja, nå fungerer det bedre, påpeker Bang. Det kan som kjent være mange årsaker til at det er vanskelig å gjøre endringer. – Å endre menneskelig adferd er krevende, man må være villig til å bruke tid til å øve seg på å gjøre nye ting, eller gjøre dem på en annen måte, sier Bang.

Han minner om at i løpet av livet er de fleste av oss på arenaer eller i situasjoner der det vi opplever det som helt naturlig å være lærende, og hvor vi gir og får tilbakemeldinger på hvordan vi presterer og hva vi kan gjøre bedre. – Tenk for eksempel på hva som skjer på fotballtreninga, under korøvelsene, eller når en teatergruppe øver inn et nytt stykke, sier Bang. Denne måten å tenke på er også helt naturlig for enheter der det står om liv og død, for eksempel militære enheter på skarpe oppdrag i konfliktområder. – Tar de ikke denne runden med «after action review» risikerer de å dø neste gang, derfor faller dette helt naturlig for dem, sier Bang.

Men for de fleste team står ikke arbeidsoppgavene om livet, og derfor er det mer fristende å unngå slike oppsummeringer, som kan være litt ubehagelige før man blir vant til det. – Begynn med det helt enkle: Sett av 10 minutter når dere har gjennomført et møte eller et prosjekt, del en flippover i to, og ta en fem minutters brainstorming om hva som fungerte bra. Så fem minutter om hva dere kan gjøre bedre neste gang. Start der, råder Henning Bang, og understreker at kontinuerlig jobbing må til for å bli gode, lærende team.