Sector Alarm – en norsk suksesshistorie

- Å ha riktige mennesker i organisasjonen har vært nøkkelen til vår suksess. Veien til riktige mennesker går gjennom godt lederskap og forretningsorienterte HR konsepter, sier Anne Lise Mevold som har ansvar for lederutvikling i Sector Alarm Group.

Sector Alarm toppbanner 2 JPG

Sector Alarm er med sine 530.000 kunder det nest største alarmselskapet i Europa, og har nesten 2000 medarbeidere fordelt på 6 europeiske land. Vi snakker om en svært målorientert virksomhet der kundereisen, nysalg og vekst står høyt på agendaen, samtidig som alle i selskapet har inngående kjennskap til hva som er kjernen i den tjenesten man leverer til sine kunder. Her handler det om å kunne redde liv.

- Dette innebærer at kvalitet og etterrettelighet betyr like mye som salg og effektivitet i vår hverdag, og vi må ha ledere som balanserer dette på en god måte. Vi fronter en skandinavisk lederstil i alle våre markeder, med ledere som er tett på virksomheten, har en åpen kommunikasjon med ansatte og lite fokus på hierarkiske strukturer. Her er alle med og tar i et tak, og det er slett ikke uvanlig at våre øverste ledere blir utfordret til å ta en dag ute i felt sammen med selgerne, sier Mevold.

- Og som i så mange andre organisasjoner er det gjerne de flinkeste fagfolkene som blir forfremmet til lederroller i selskapet. Vi har stor grad av intern rekruttering, sier Mevold, og nettopp derfor har lederutvikling vært så viktig for oss. Når vi velger å forfremme talentfulle fagpersoner til ledere må vi også sørge for at disse får opplæring i godt lederskap og hvordan lykkes i lederrollen.

- Vi har fire veletablerte konsepter for utvikling av ledere, tilpasset ulike målgrupper i selskapet. Det viktigste er et omfattende opplæringsprogram for alle nye ledere der man lærer å lede «the Sector Way». Dette programmet toppes med en tre-dagers samling frontet av konsernledelsen i selskapet. To ganger i året flyr vi inn alle nyansatte ledere til kurs i Norge for å sikre en inngående kjennskap til vår strategi, kultur og forretningsmodell.

- For erfarne ledere tilbyr vi en kombinasjon av aktuelle kursmoduler som er åpne for alle, og et mer tradisjonelt lederutviklingsprogram med årlig opptak av nye deltakere. Vårt talentprogram for toppledere og utvalgte mellomledere inneholder 4 fellessamlinger, 2 lokale workshops og et 12 måneders mentor-program. Ved å samle deltakere fra flere land styrker vi samarbeidet mellom ledelsen i de respektive landene og bidrar til læring og kompetansedeling på tvers av avdelinger og landegrenser.

- Vi har flere arenaer for beste praksis deling på tvers av land, herunder jevnlige fagforum for ledere og spesialister, som gjerne arrangeres i forbindelse med det årlige sportsarrangementet; Summer Games i Spania, eller sammen med vår årlige kultursamling under skifestival i Holmenkollen. Sist uke samlet vi 165 ledere til erfaringsdeling og kulturdag i Holmenkollen, forteller Mevold.

Sector Damene
Holmenkollen 2019: Et knippe av våre kvinnelige ledere stiller til fotografering til ære for kvinnedagen 8. mars.

Forretningsorienterte HR konsepter

- For å få gode ledere holder det ikke med utdanningsprogram og erfaringsdeling, vi må også ha gode lederkonsepter. En viktig del av lederrollen er oppfølging av medarbeiderne i teamet, og hos oss gjennomføres dette ved hyppige strukturerte samtaler. Ved å sitte sammen i jevnlige arbeidsmøter blir det lettere for lederne å forstå medarbeiderens hverdag, følge opp aktiviteter, støtte medarbeidernes utvikling og skape gode arbeidsforhold. Vi tror at god kommunikasjon er nøkkelen til suksess, og flere av våre lederkurs fokuserer på kommunikasjonstrening i ulike format.

- Hvordan kan du vite om du lykkes? Det viktigste beviset ligger naturlig nok i måloppnåelse og gode økonomiske resultater, men den årlige medarbeiderundersøkelsen er gledelig lesning for oss som jobber med lederutvikling. Hvert år måler vi medarbeidernes opplevelse av sin nærmeste leder. Vi bruker en ekstern benchmark fra vår samarbeidspartner Ennova for å kunne vurdere resultatene, og når vi år etter år scorer skyhøyt over gjennomsnittet er det en god bekreftelse på at vi lykkes med vår satsing på god ledelse. I årets undersøkelse melder hele 2 av 3 medarbeidere at de har en «helstøpt leder», det er altså 66% av våre medarbeidere som gir høyeste score i Ennova sin lederkompetanse-matrise. Det er vi utrolig stolte av!

- Opplæring og utvikling er ikke alt. Vi må også sikre at vi starter med et godt utgangspunkt. Vi legger mye vekt på å ha solide rekrutteringskonsepter, der alle ledere blir lært opp i våre seleksjonsverktøy. Vi rekrutterer etter prinsippet «Hiring for attitude - train for skills», og utvelgelse etter holdning gjennomføres i alle ledd.

Helt til slutt må jeg få lov til å løfte frem våre ledertrenere. Vi har satset stort på interne instruktører, og jeg har i dag mer enn 20 HR ledere som bruker en del av sin hverdag til å kurse våre linjeledere. Vi har train-the-trainer kurs for våre instruktører, og vi gjennomfører interne sertifiseringsprogram for å sikre at vi tilbyr opplæringskonsepter av høy kvalitet. Det er en stor investering, og da er det ekstra gledelig at vi kan se resultatene av dette arbeidet, avslutter Mevold.

Anne Lise Mevold har ansvar for lederutvikling i Sector Alarm og har jobbet med ledelse og kompetanseutvikling siden 2004. Hun fasiliteter kompetanse- og lederutviklingsnettverk på oppdrag for HR Norge, noe hun har gjort siden 2016. For øvrig er hun utdannet prosesskonsulent, DNCF sertifisert coach og har en Master of Management fra BI.

Vi tilbyr også fagnettverk innen lederutvikling. Nettverket er for HR-praktikere som har ansvar for læring og utvikling innenfor lederfaget som sitt hovedarbeidsområde og fasiliteres av Mevold.
Les mer om nettverket her.