Samspill i Lyse Tele: Toril Nag og Marita Nesvik om fire år i tospann

Det kan være en utfordring for toppledere at det for medarbeiderne kan bli sett på som kun nedside i å være ærlig og direkte mot deg. Men det er motsatt med HR-direktøren.

Det er Toril Nag, toppsjef Lyse Tele, som sier dette i dobbeltintervju hvor hun og HR-direktør Marita Nesvik snakker om samspillet mellom HR og toppledelse.

I et av de mange spennende foredragene deltakere på HR Forum 2015 kan få med seg, skal de to snakke nettopp om dette temaet.

Selv har de samspilt i mer enn fire begivenhetsrike år i et opprinnelig energiselskap som har vokst til å bli en av landets store aktører innen telekom.

— Det har vært en periode med kraftig vekst og en kontinuerlig og heftig prosess med å få tak i talent, forteller Marita Nesvik.

Selskapet, som kommer fra Stavanger-området, men nå har spredt sine fiberkabler til store deler av landet, har vært i en negativ særstilling i forhold til å skaffe tilveie den rette kompetansen. De har helt til det siste konkurrert sterkt med oljebransjen, og har ofte trukket det korteste strået i kampen om de beste hodene.

Men det har endret seg dramatisk nå, i følge HR-direktøren.

— Lyse har de siste årene blitt en mer attraktiv arbeidsgiver isolert sett. Lyse Tele har tatt større og større markedsandeler i en periode hvor energi har slitt med lave strømpriser. Lyse forbindes dessuten sterkt med innovasjon, og hele konsernet har fått drahjelp av tele til å bli en mer attraktiv arbeidsgiver, sier hun.

Nå som blodet angivelig "renner i gatene" i Stavanger er selskapet blitt mer attraktiv for oljeingeniører også, og det strømmer inn søknader til stillinger som før var vanskelig å besette.

Det er positivt for Lyse, men som Toril Nag sier:

— Det med å få ansatt den rette kan være like vanskelig likevel. Det er for eksempel ganske menneskelig å se etter folk som ligner oss selv, men da bommer vi kanskje.

Det er blant annet her samspillet mellom de to blir viktig.

— Vi hjelper hverandre med å legge bort emosjoner slik at vi blir mer rasjonelle enn emosjonelle, og vi kan lettere diskutere ting som hva slags kompetanse vi faktisk trenger, hva som allerede fins i teamet, og hva teamet kan trenge mer av sett i lys av utfordringene som skal løses og teamet som helhet.

— Tidligere i år satte HR Norge fokus på en artikkel i Harvard Business Review om at HR-direktøren ofte har en profil som ligner mer på toppsjefprofilen enn andre medlemmer i toppledelsen. Er det slik hos dere - er dere veldig like, eller veldig forskjellige?

— Både og, vi er både like og forskjellige, svarer Toril Nag. — Det vi har felles er blant annet at vi begge er veldig direkte. Å være toppsjef er en ensom rolle. Det ligger i jobbens natur. Selv om du er en del av egen ledergruppe er du i en særstilling. HR-direktøren er også i en særstilling i forhold til integritet og tillit, både i forhold til ledelsen og i forhold til de ansatte.

— Det er viktig at en toppleder skal kunne snakke med folkene sine ganske ufiltrert, sier hun og legger til at HR-direktøren må ha god dømmekraft og vite hva som trenger å filtreres. Og det gjelder begge veier - ansatte skal også kunne ha tillit til at de kan snakke fritt med HR-direktøren.

— Hvordan jobber dere to sammen i det daglige?

— Vi sitter veldig tett fysisk, svarer Nesvik. — Toril er ekstremt opptatt og det er viktig at jeg får muligheten til å gripe fatt i henne når hun er der.

— Fysisk nærhet er veldig viktig, legger Nag til. — Det vil gjenspeile seg i hele organisasjonen dersom HR sitter for langt fra toppledelsen.

Toppbildet av Toril Nag og artikkelbildet av Marita Nesvik er med tillatelse gjengitt fra bloggen til Lyse.