— Problemet er å få de ansatte til å innrømme at de er gode

— Noe av det vanskeligste har vært å få folk til å innrømme hva de er gode på, sier Ingeborg Volan i Adresseavisen. Hun og Sondre Mikal Alvær har det siste året jobbet med å finne den skjulte kompetansen i Norges eldste avis.

3. juli er det 250 år siden førsteutgivelsen av Kongelig alene priviligerede Trondhiems Adresse-Contoirs Efterretninger, i dag betydelig bedre kjent som Adresseavisen, eller «Adressa» blant venner. Det var ikke Norges første avis, men de to som kom ut før den er borte, så Adressa er Norges eldste avis som fortsatt utgis, i følge Wikipedia1.

De gamle er kanskje eldst, men også de betaler digitaliseringens pris. I likhet med svært mange andre mediehus har Adressa nedbemannet de siste årene.

Etter den siste runden gikk sjefredaktøren til Ingeborg Volan og Sondre Mikal Alvær og ba dem utvikle metoder og strategier for å utvikle og foredle kompetansen som sitter i hodene til de ansatte.

Ingeborg og Sondre skal fortelle om hva de har oppdaget, lært og gjort på HR-dagen i Trondheim høsten 20172.

Ingeborg Volan er utviklingsredaktør i avisen. Sondre Alvær er HR-leder, men også Sondre er en del av redaktørkollegiet. Kompetanseprosjektet de to har drevet startet med en erkjennelse av at færre ressurser, men like høye produksjonskrav, krever å tenke nytt om kompetanse.

— Vi har masse flinke folk, men trenger å jobbe annerledes, sier Ingeborg. — Arbeidet startet med kartlegging av hvordan ledere opplever utfordringer i hverdagen. Vi involverte alle medarbeidere og jobbet tett på redaksjonsklubben. Det var viktig at dette skulle skje samtidig som det ble nedbemannet.

Sondre supplerer:

— Kartleggingsarbeidet ga oss en overordnet plan for hva vi skal kunne til enhver tid. Og det handler ikke bare om digital kompetanse, men all journalistisk kompetanse, sier han.

I dag sitter de igjen med fem innsatsområder: Det journalistiske håndverket; digital forståelse; eksperimentere og utfordre de interne digitale hodene; lederutvikling; og læringskultur.

— Har dere hatt noen aha-opplevelser underveis?

— Det mest positive er hvor sterkt medarbeiderne har omfavnet anledningen til å lage avdelingsvise planer samtidig med en individuell utviklingsplan. De har vært veldig fornøyde med å få være med å bestemme dette selv. Den eneste forutsetningen er at det støtter opp om avdelingsvise og overordnete mål, sier utviklingsredaktøren.

— En annen aha-opplevelse er hvor vanskelig det er å få folk til å innrømme hva de er gode på, legger hun til.

— Et eksempel er en av våre fotografer som sannsynligvis er Norges beste på hvordan man forholder seg til fotografering ved ulykker. Han brukes stadig som en ressurs av utrykningsfolk, men vi har ikke vært like flinke til å bruke hans unike kompetanse internt, avslutter hun.