Pressmestring – balansen mellom gode prestasjoner og god helse

Vi vil ha organisasjoner og medarbeidere som presterer optimalt, men vi ønsker ikke prestasjoner som går utover helsen. Det er heller ikke ønskelig med en misforstått HMS og trivselsfokus som går ut over organisasjonens prestasjonskultur og resultatoppnåelse. Det vi ønsker er bærekraftige prestasjoner.
Egil Arne Skaun Knutsen

En som er veldig opptatt av dette er psykolog og storymaker i Jomfru, Egil Arne Skaun Knutsen. Felles for mange av de som oppsøker han er at kravet til prestasjoner går utover helsen.

- Min oppfatning er at det er et kultur-problem når arbeidspresset blir så stort at det går ut over helsen. De fleste som kommer til meg er slitne på grunn av for høyt press over tid. 8 av 10 pasienter kommer fordi de er slitne på grunn av jobb, mens 2 av 10 kommer på grunn av dødsfall, traumer og andre former for press som for eksempel samlivsbrudd.

- Forskning fra USA viser at 50 % av alle henvendelser til lege handlet om plager relatert til press som har aktivert stress. Når det går så langt at helsa svikter er de helsemessige konsekvensene varierte. Det er mage tarm problemer som magesår, diare og enkelte krefttyper eller smerter i muskler og skjelett, som stiv nakke og vond rygg på grunn av anspenthet. Det kan også gå utover psyken og gi angst og depresjoner. Hjerte og karsykdommer som for eksempel hjerteinfarkt er ofte stressrelatert, i tillegg til mye arbeid og lite tid som fort fører til dårlige matvaner og mye ferdig mat. Jeg antar at tallene nevnt over er like høye i Norge.

- Hvordan kan man sikre et trivselsnivå som ivaretar virksomhetens prestasjoner og resultater uten at det går utover helsa?

- Det handler om balanse mellom prestasjon og helse. Filosofien må jo være at meningen med å være på jorda må være å ha et godt liv.
Men hva er det gode liv – hva består det av?
Mye består av tilhørighet, trygghet og gode relasjoner både på jobb og privat.

- Det å kunne prestere og gjøre noe meningsfylt er viktig for å ha det bra. Å mestre er helsefremmende. I dag opplever mange at mail, møter, prosjekter og høy fart gjør at de ikke kommer over situasjonen og alltid ligger på etterskudd. Det er typisk norsk å skulle ha det litt hardt, det er litt «inn» å ha det jævlig på jobb, dette er ikke en bra kultur.

- Mitt motto er at smart arbeid slår hardt arbeid, og hoveddriveren må være å ha det bra. Vi må ha en kultur som gir inspirasjon til å leve det gode liv, og at gode prestasjoner fremmer denne muligheten.

Filosofien må jo være at meningen med å være på jorda må være å ha et godt liv. Men hva er det gode liv – hva består det av?

Du snakker om mestring av press uten å aktivere stress. Går det an?

- Det går an å mestre press uten å aktivere stress. Hele tankegangen er nyansert og du skal ikke alltid tåle det du ikke tåler. Poenget er å finne ut hva kan du gjøre for å håndtere presset så du unngår at det utløser stress. Jeg liker å jobbe med LEAN modellen, slutte å gjøre enkelte ting, ikke bli satt som kopi på alle mail og få bort noe av utryggheten som gjør at du ikke kan gå hjem kl. 16. Legge opp til smart jobbing og styre press så det ikke medfører stress. Toppledere er veldig gode til å mestre press uten at det aktiverer stress – de kan dette.

- Du bruker krav – kontroll – støtte modellen. Hva ligger i denne?

- Da jeg studerte ved Universitetet i København traff jeg den svenske professoren Robert Karasek som laget stressmodellen i sin doktorgrad. Det er forsket mye på den og jeg ble nysgjerrig. Den går ut på at hvis kravene overgår kontrollen – da aktiveres stress. Har vi kontroll har vi det bra og har vi mye god sosial støtte – da tåler vi større press uten å aktivere stress.

- Modellen er brukt mot operative enheter, og på bakgrunn av dette startet min interesse. Jeg er opptatt av å jobbe metodisk og modellen er enkel å forstå. Det er 3 måter å redusere stress på - færre krav, økt kontroll og økt sosial støtte.

Krav må ned – smart arbeid slår hardt arbeid - hver eneste dag.
Kontroll – vi må se på individets personlige kraft, HMS spesielt, og kompetansen for å mestre oppgaver og bruk av verktøy i arbeidet.
Støtte er vennlighet og gode relasjoner, trygghet og mestringsfremmende samvær. Lagbygging og at organisasjonen er preget av trygghet – og hvor høye spisse albuer er det, og hvordan dette påvirker organisasjonen. Det må være en fellesskapskultur hvor det er lov å gjøre feil og hvor det er varme. Ikke for hard, men heller ikke for mykt miljø.

- Jeg er veldig opptatt av at bedrifter skal prestere så lenge det ikke går utover folks helse. Viktigst av alt er å ha det bra og ha bærekraftige prestasjoner gjennom hele arbeidslivet, avslutter Egil Arne.