Nye trender til HR-konferansen for offentlig sektor 2018

HR Norge tar som vanlig tempen på hvilke trender som bør belyses og diskuteres på konferansene. I år er trenden hvordan nytenkning og brukerorientering i den nye digitale revolusjonen er nødvendig når tjenester skal holdes relevante.

De siste to årene har deltakere på HR-konferansen for offentlig sektor vært mest opptatt av omstilling, endring og gjennomføringsevne. I år er det digitalisering i arbeidslivet som troner på trendtoppen. Samtidig er våre medlemmer klare på at det er menneskene som skal gjøre jobben, og det er behovet for riktig kompetanse og endringsvillighet som vil avgjøre for hvordan man lykkes i fremtiden.

Marianne Andreassen

En spennende sak vi får høre om på konferansen er den ferske Lederprisvinneren Marianne Andreassen (administrerende direktør i Lånekassen) sine tanker om tjenestekjeder. Hvilke tjenester og behov hos brukerne er det som henger sammen på tvers av etater? Dette er fremtiden for offentlig sektor.

Bo Dahlbom

Bo Dahlbom, professor og digitalentusiast fra Universitetet i Göteborg, vil også gi deg foredrag og øvelser som utfordrer hvordan den digitale revolusjonen kan benyttes til noe positivt. Det er spesielt relevant å merke seg hvordan digitale plattformselskaper påvirker offentlig sektor. Kommer vi til å se en «winner takes it all»-effekt også i offentlig sektor? Eller blir man bare forbikjørt av ikke offentlige tilbud som kan holde høyere fart i sin tilbudsinnovasjon?

Likeså vil det fantastiske caset om e-Estonia gi oss alle et fascinerende innblikk i hvordan et land som var et av Europas fattigste på 1990-tallet nå er ledende innen offentlige digitale tjenestetilbud. 99% av alle landets offentlige tjenester er digitalisert. Det er kun giftemål, skilsmisse og boligkjøp du ikke kan gjøre online, og dette sannsynligvis kun inntil videre.

I 2018 vil EU’s nye personvernforordning tre i kraft 25. mai. Dette innebærer at alle norske virksomheter må sikre at de etterlever forordningen. HR må sette seg inn i nye problemstillinger og etablere gode rutiner som oppfyller lovens krav innen for eksempel forskjellige typer dokumentasjon.

Til syvende og sist skal en konferanse ikke bare gi faglig påfyll, men også pleie og utvide ditt faglige nettverk. Nytt av året er at det blir flere muligheter i det faglige programmet til å sitte i interaktive sesjoner med runde bord i samtale med nye bekjentskaper. La ikke sjansen gå i fra deg til å skape deg ditt eget tjenestekjedenettverk på konferansen!