Nye forventninger til HR

Den amerikanske professoren Rita Gunther McGrath er kåret til en av verdens mest innflytelsesrike personer innen strategi og innovasjon. Hun har stor interesse for samfunnsutvikling og organisasjonsutvikling, og hvordan disse to virker sammen. I dette intervjuet forteller hun litt om de viktigste trendene hun mener vil påvirke HR i tiden som kommer.

Fremtiden HR

Mer fleksibel HR

- Kan du nevne noen utfordringer operative HR-ledere står overfor i tiden som kommer? Er det ting de må endre på med seg selv eller typiske ting de gjør feil?

Rita Gunther McGrath

- For det første er ikke arbeiderne dine nødvendigvis lenger fulltidsansatte og varige relasjoner. Unge i dag har gjerne andre behov enn før og tenker mer selvstendig. Du må møte nye menneskers behov. Så må du tenke på de umiddelbare behovene for bedriften. Hvem kan bidra til å bygge bedriften? HR-ledere blir utfordret til å tenke nytt. Tradisjonelle mønstre med utgangspunkt i varige og lojale ansettelsesforhold har ikke samme gyldighet lenger, sier McGrath.

- Spesielt unge mennesker har andre behov i dag enn før. For eksempel er det mange som forlater bedriften for å komme tilbake og arbeide videre for den senere, noe som ikke var akseptabelt tidligere. Forholdene er mer komplekse. HR-ledere vil møte nye forventninger som speiler den teknologiske utviklingen og endringer i karrieremønstre, og dette varierer naturligvis fra bransje til bransje og bedrift til bedrift, sier McGrath.

Nye modeller for strategi

McGrath sier det er mange nye modeller for hvordan man skaper vekst-strategier i dag og nye måter å se rekruttering på. Mange ønsker å jobbe mer selvstendig enn før. Noen tilbyr for eksempel tjenester virtuelt. Dette krever at HR er mer fleksibel. Det er viktig å først og fremst se på hvilken type kompetanse man trenger til hvilken oppgave i bedriften. Befolkningens atferdsmønstre er i ferd med å endres, og dette påvirker i sin tur HR sitt ansvar for å mobilisere ressurser til organisasjonen.

- Mer generelt vil det være et behov for at HR er mer fleksible i sin tilnærming til rekruttering og går bredere ut for å tiltrekke seg talent. De må også kunne bidra med karrièreutvikling for mennesker de trenger. Det finnes en bok som illustrerer dette temaet på en god måte, «The Alliance- Managing talent in the networked age», av Reid Hoffman som etablerte LinkedIn, forteller McGrath.

Høyere utdanning mindre viktig

McGrath mener vi vil merke at høyere utdannelse ikke er like viktig som før. Det er hva folk helt konkret kan bidra med, som teller mest og fort blir synlig. Hun viser til Sveits der de har lykkes med å få mange ungdommer inn på læringsplasser i bedriftene og på den måten integrerer mange raskt i arbeidslivet, samtidig som ungdommene får den nødvendige arbeidserfaringen og kompetansen som bedriftene reelt sett trenger.

Istedenfor å sitte årevis på skolebenken, får man løst aktuelle utfordringer i bedrifter og bygget kompetanse. Hun viser også til hvor høye studielån mange mennesker kan spares for. I Sveits kaller de ordningen «Apprenticeship» og går ut på at unge mennesker tidligere får obligatorisk arbeidserfaring.

- Utdannelsen din sier ikke nødvendigvis noe om at du kan gjøre jobben. Den bekrefter din tilstedeværelse ved en skole over tid, og kan i enkelte tilfeller forenkle bildet av hva en person kan utføre, sier hun. Om du har kompetansen er et annet spørsmål, sier McGrath.

“The system allows young people to acquire professional skills that are in demand and paves the way into the labour market”, skriver swissinfo.ch.

McGrath sier at bare cirka 30% går på universitet i Sveits, og at det da er helt nødvendig som til lege- og advokatyrker. Hun mener at det er heller ikke lavere prestisje og ikke ha universitetsutdannelse der. Praktiske hensyn tilsier at det er viktigere å se på hva folk kan bidra med, motiveres av, og sørge for at oppgavene i bedriftene blir løst.

Legg til rette for trygghet og åpenhet

- Hva tenker du skal til for at ansatte blir værende og yter sitt beste?

- Det er viktig med et åpent kommunikasjonsmiljø som tilrettelegger for personlig utvikling og innovasjon.

- HR må tilrettelegge mer for team-utvikling, diskusjoner og dialog som stimulerer motivasjon og innovasjon i bedriftene. HR-ledere må sørge for at folk føler seg psykologisk trygge i et arbeidsmiljø der folk kan si det de mener og dermed kunne bidra med, og utvikle, kompetansen de sitter på.

- Først og fremst må det skapes trygghet i arbeidsmiljøet og at folk oppmuntres til å dele sine tanker i diskusjoner. Folk må kunne uttale seg og bidra med tanker og meninger. I dag har folk en kompetanse som trenger å bli hørt og brukt. Dette må mobiliseres og det ligger under HR sitt ansvar, sier McGrath.

Bedrifter har ikke den samme stabiliteten som før. For å vinne frem i dag, er det ikke selve konkurransen som er kritisk å tenke på. Det er hvordan man vinner frem, tiltrekker og beholder kompetanse. McGrath er også sikker på at gode strukturer for onboarding er viktig. Dette sier noe om profesjonalitet. Det kan ha mye å si for å kunne tiltrekke seg og beholde dyktige talenter i fremtiden. Hun mener HR-ledere må være nøye på dette området, se på kreative løsninger for å skape employee engagement som hun kaller det, og bidra til menneskers karriere- og kompetanseutvikling.

Vær forberedt på økt automatisering

- Er det andre ting du ønsker å nevne som vil påvirke HR i tiden som kommer?

- En stor trend vi nå står foran er robotisering, kunstig intelligens og automatisering. Dette må HR være forberedt på. Den teknologiske utviklingen vil bare gjøre seg mer og mer gjeldende og det gjelder å være i forkant slik at man kan tilpasse nødvendige tiltak til organisasjonens behov. Enkelte stillinger vil dessverre være sårbare for å bli byttet ut med automatiserte løsninger og teknologi.

- Like viktig er det derfor å se på behovet for oppgradering og fornying av kompetanse internt, trene folk, og utvikle kompetanse. Kanskje må man forberede seg på tilrettelegging av arbeidsmetoder som inkluderer både teknologi og menneskelige ressurser, avslutter McGrath.

Rita Gunther McGrath er en av de fremste internasjonale ekspertene på strategi, innovasjon samt vekst med fokus på bedriftsentreprenørskap. Hun er rangert som en av topp 10 tenkere rundt ledelse av Thinkers50, og HR Magazine stemte hun frem som Most Influential International Thinker. Videre er McGrath en av de mest publiserte forfatterne i Harvard Business Review. McGrath er i dag særlig kjent for sin evne til å knytte forskning til forretningsproblemer og mottok i 2016 prisen «Theory of Practice» ved Vienna Strategy Forum.