Ny medlemsfordel: Pensjonsrådgivning til HR Norge sine medlemmer

Nå kan virksomheter som er medlem i HR Norge få hjelp med virksomhetens pensjonsordninger. Den nye medlemsfordelen leveres i samarbeid med Gabler og består av to nivåer: I bunn ligger det gratis telefonrådgivning. Om man har behov for videre støtte, kan man kjøpe videre rådgivningstjenester med medlemsrabatt.

- Uavhengig og god faktainformasjon oppleves som viktigere enn noen gang. Ansvaret for egen pensjon er i langt større grad overført til den enkelte og arbeidsgivers informasjonsplikt har økt, sier Alexandra Plahte – uavhengig pensjonsekspert i Formuesforvaltning pensjonsrådgivning AS.

- Nytt regelverk og ny fleksibilitet medfører at den enkelte stilles ovenfor en rekke nye valg og kombinasjonsmuligheter, sier Plahte.

Feil valg kan få store økonomiske konsekvenser, både for den enkelte, men også for arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal dessuten legge riktig personalkabal og er avhengig av tilbakemelding fra de ansatte. Sistnevnte fordrer at ansatte har tilstrekkelig grunnlag for å kunne treffe riktige valg. Vi har gått fra pensjonsøkonomi til de eldste til livsfaseøkonomi for alle aldersgrupper. Mange virksomheter ønsker dessuten en kvalitetssikring av sine pensjons- og forsikringsordninger. Ikke bare hva gjelder innhold og sammensetning, men også pris. Plahte opplever at mange blir overrasket når de ser hvor stor prisforskjell det er i markedet.

Som virksomhetsmedlem kan du nå få gratis pensjonsrådgivning av Formuesforvaltning pensjonsrådgivning AS. Virksomheter som har spørsmål om pensjon sender en kort e-post til pensjon@hrnorge.no som inkluderer kontaktopplysninger og kort hva saken dreier seg om. Rådgivningen skal være knyttet til arbeidsgivers interesser, og er i utgangspunktet begrenset til to henvendelser i året med varighet på ca. 30 minutter.

Den nye medlemsfordelen forutsetter virksomhetsmedlemskap i HR Norge og med utgangspunkt i virksomhetens pensjonsutfordringer. Den delen av rådgivningen som er gratis er som utgangspunkt begrenset til maksimalt to ganger 30 minutter pr virksomhetsmedlem. Rådgivningen supplerer dermed den veiledningen HR Norge allerede driver innenfor generell HR og arbeidsrett, sistnevnte i samarbeid med advokatfirmaet SBDL.

Er du ikke medlem?
Som medlem kan alle i virksomheten benytte seg av medlemstilbudet i HR Norge. Vil du delta på våre arrangementer og benytte deg av alle fordelene, kan du lese mer på hrnorge.no/medlem