Nordmenn er igjen i verdenstoppen i arbeidsglede. De over 60 er aller mest glade i jobben sin.

Norge er igjen på tredjeplass i verden på arbeidsglede. De eldste er de veldig glade i jobben sin, trailersjåfører er lite glade i jobben sin, og oljeingeniører er gått fra å være overlykkelige til å være nokså mellomfornøyde, og i tillegg meget skeptiske til toppledelsen.

Arbeidsgleden vokser med alderen stor ill2

Dette er noen funn fra årets Global Employee and Leadership Index (GELx, tidligere EEI) fra HR Norge og Ennova. Rapporten lanseres på frokostmøter i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo i dagene 9.-12. juni.

Noen høydepunkter knyttet til arbeidsglede fra den verdensomspennende målingen:

  • Norge er igjen «europamestre» i arbeidsglede, og på tredjeplass i verden, hårfint slått av India, og grundig slått av Mexico.
  • Nordlendingene er detronisert av østlendingene hva gjelder arbeidsglede. Oslo er unntaket, -- hovedstaden ligger i bunn på arbeidsglede regionalt.
  • Hvis alle norske arbeidstakere var over 60 år, ville Norge tronet øverst i verden på arbeidsglede. Jo eldre du er, jo større er arbeidsgleden, ikke bare i Norge, men generelt.
  • De arbeidsgladeste arbeidstakerne i Norge finner vi i kultur- og foreningslivet. De minst fornøyde finner vi i transportbransjen. Heller ikke ansatte i handels- og serviceyrker er særlig fornøyde. Størst endring i negativ retning ser vi blant ingeniører i olje og gass i våre vestlige fylker.
  • Arbeidstakere i de nordiske land og Tyskland har lave ambisjoner. De er godt fornøyde med det de har, og om de skulle akseptere en forfremmelse eller annen positiv utvikling av karrieren skal det ikke kreve noe av dem – for eksempel at de må flytte på seg. Dette står i kontrast til land som Mexico, India og Brasil, hvor ambisjonene er skyhøye.
  • Vekstnasjonene Mexico og India er igjen i verdenstoppen i arbeidsglede, med Norge på tredjeplass. I år er vi bare desimaler fra å ligge likt med India.

I årets globale måling av blant annet arbeidsgledeskårer norske arbeidstakere igjen gleden over arbeidet helt i verdenstoppen. Som i fjor, er vi best i Europa og på tredjeplass i verden.

I år er imidlertid tredjeplassen bare desimaler fra å være en delt andreplass med India (70,1 mot 70,2 poeng).

Høyest arbeidsglede i øst

I fjor konstaterte vi at nordlendinger er verdens arbeidsgladeste folkeslag. Men siden den gang har arbeidsgleden i våre tre nordligste fylker falt med tre poeng. Samtidig har den steget med to poeng de 4 østlandsfylkene Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold, slik at vi nå finner de lykkeligste arbeidstakerne i disse fylkene.

Arbeidstakere i Oslo var i fjor de minst fornøyde i landet. I år har arbeidsgleden i Oslo falt med enda et poeng til 67.

arbeidsgleden-vokser-med-alderen

De eldste er mest glade i jobben sin

Vi ser også at arbeidsgleden vokser med alderen. Mens de yngste arbeidstakerne i Norge (fra 18 til 29 år) skårer relativt svake 66 på arbeidsglede (på linje med Brasil og Belgia), skårer de over 60 hele 76, 2 poeng høyere enn arbeidsgledeverdensmestrene i Mexico.

-- Slike funn bekrefter at arbeidsgivere med eldre medarbeidere ikke bør skynde seg med å bytte dem ut, sier fagansvarlig i HR Norge, Tone Rose Todalshaug.

-- Eldre arbeidstakere ser ut til å besitte «den hellige treenighet» bestående av engasjement, kompetanse og organisasjonsforståelse. De har opparbeidet seg både generell erfaring og bransjespesifikk kompetanse, samt innsikt i organisasjonens indre liv, og de kan utøve ansvar og påvirkning med langt større trygghet enn tidligere i yrkeskarrieren.

Hun forklarer de aldersspesifikke tallene på arbeidsglede slik:

-- Som arbeidstakere beveger vi oss fra desillusjonert ungdom i møte med et arbeidsliv som ikke svarer til forventningene, via resignasjon, over til begeistring og fornyet arbeidsglede som 60+.

Glede i kultur – stup i olje og gass

De mest fornøyde arbeidstakerne i Norge finner vi i kultur- og foreningslivet, mens vi ser en sterk fremgang i industrien og i bygg og anleggssektoren. Nederst ligger handel og service og transportsektoren.

Årets arbeidsgledeundersøkelse viser at de dramatiske nedskjæringene i olje og gass har gitt dramatiske utslag på en spesifikk gruppe arbeidstakere, nemlig ingeniører i region vest som jobber i olje og gass.

I 2014 var denne gruppen blant de mest fornøyde arbeidstakerne i landet og verden. På ett år har arbeidsgleden falt dramatisk, og er nå på høyde med transportbransjen, som har ligget på jumboplass gjennom flere år. Tilliten til nærmeste leder, og spesielt til toppledelsen, er også ekstremt lav.

-- HR Norge og Ennovas årlige undersøkelse har gjentatte ganger fastslått at Norge er "verdensmester i tillit", ikke minst i arbeidslivet, sier Principal Consultant Falk Håkon Høstmark i Ennova.

-- Ingeniører i olje og gass region vest har imidlertid nå mistet nesten all tillit til toppledelsen i selskapene de jobber i, og tilliten til nærmeste leder er også lav.

Gruppen skårer 49 i tillit til toppledelsen, noe som er på nivå med arbeidslivet i Øst-Europa. Ingeniører i samme region som ikke jobber i olje og gass skårer 71 på sin tillit til toppledelsen.

verden-rundt

Verden rundt

Årets GELx er den 16. i rekken, og i år er 36.000 arbeidstakere i 39 land (5.600 i Norge) svart på undersøkelsen. Den viser at stor variasjon i arbeidsgleden verden rundt.

Øverst på arbeidsgledepallen troner igjen Mexico, som har hatt verdens desidert lykkeligste arbeidstakere hvert eneste år siden 2011.

Forskjeller i samfunnsstrukturer, arbeidskultur og levekår er noen av forklaringene. I tillegg handler det ofte om forventninger og i hvilken grad disse oppfylles.

-- I et land som Norge vil forventningene som skal oppfylles for at man skal gi toppkarakter til egen arbeidsglede være betydelig høyere enn i mange andre land. I store deler av verden er det faktum alene at man i det hele tatt har en jobb å gå til nok til å sende arbeidsgleden til topps, kommenterer Falk H. Høstmark, Principal Consultant i Ennova.

Arbeidsgleden påvirkes også av konjunkturer og endrede rammebetingelser. Mexico og India har toppet listen de siste årene. Mexico, med sine 74 arbeidsgledepoeng, slår India og Norge med hele 4 poeng.

Tyskerne tilfredse med jobbinnhold

Tyskland er den sterkeste økonomien, den største industrinasjon og det folkerikeste landet i EU, og etter USA, det mest populære land for innvandring. Arbeidsgleden i Tyskland har vært stabil de siste fem årene, og i en vesteuropeisk kontekst ligger Tyskland midt på treet.

Tyske medarbeidere har fått litt mer interessante arbeidsoppgaver sammenlignet med for fem år siden. I tillegg er de mer tilfredse med lønnen sin, og er mindre redde for å miste jobben.

Tyskerne gir, akkurat som sine skandinaviske kolleger, uttrykk for generelt lave ambisjoner. Kun 23 prosent ønsker å stige i gradene fra sin nåværende jobb. I tillegg er tyskernes vilje lav med hensyn til å flytte på seg for en jobb.

Store forskjeller i Skandinavia

Norge, Sverige og Danmark er alle blant topp ti i verden på de fleste områder undersøkelsen dekker, inkludert arbeidsglede. Norge tok i fjor «bronseplassen» i arbeidsglede fra Danmark, men forskjellene er små, og i alle landene er det relativt stabilt over tid.

Generelt scorer Skandinavia lavt på ønsket om å flytte på grunn av en jobb, og færre enn hver fjerde medarbeider har høyere ambisjoner i jobben sin.

Mexico utfordrer storebror i nord

Mexico er på vei til å bli en av verdens største økonomier, og utfordrer sin nabo og supermakt i nord som den viktigste økonomien på det amerikanske kontinentet. Den økonomiske fremgangen smitter over på arbeidsgleden og opplevelsen av arbeid og arbeidsplass.

Det er også interessant å merke seg at Mexico har en sterk prestasjonskultur, og medarbeiderne rangerer sine nærmeste ledere svært høyt. I tillegg avdekker undersøkelsen at mexicanerne er blant de mest ambisiøse arbeidstakerne i verden, og et stort flertall er mer enn villige til å flytte dersom det kreves for videre karriereutvikling.

Ambisiøse indere

India har de siste ti årene opplevd en sterk økonomisk vekst, og det folkerike landet vil i løpet av to-tre år ha en større middelklasse enn hele Europas befolkning.

Veksten i indisk arbeidsglede har vært stor de siste årene, og sammenfaller med en periode hvor arbeidstakeren opplever at de har fått mer spennende arbeidsoppgaver og stor kompetanseutvikling på jobben. De er mer tilfredse med arbeidspress og lønn, og i likhet med mexicanerne er ambisjonene høye. De er høyst mobile arbeidstakere og skifter gjerne både arbeidssted og arbeidsgiver, noe den gode utviklingen i jobbmuligheter bidrar til å forsterke.

Brasilianerne har Sør-Amerikas høyeste arbeidsglede

Akkurat som India er Brasil er et land i vekst med en voksende middelklasse. Brasil har den største arbeidsgleden blant landene i Sør-Amerika. Brasilianske medarbeidere har også langt flere jobbmuligheter nå enn for fem år siden. Både brasiliansk arbeidsglede, tilfredshet med arbeidsoppgaver, kompetanseutvikling og trygghet i jobben, har vært på samme høye nivå de siste 5 årene.

Brasil og Mexico topper listen når det gjelder viljen til å flytte på seg for den rette jobben. Og 6 av 10 brasilianske medarbeidere ønsker en jobb på et høyere nivå enn i dag. Så i Brasil skorter det ikke på ambisjonene.

Dårligere jobbmuligheter i Kina

Supermakten Kina er verdens folkerikeste nasjon og verdens nest største økonomi etter USA. Kina opplever kraftig økonomisk vekst og har foretatt store investeringer i forskning og utvikling. Men kineserne har vanskeligere for å finne en ny jobb. I tillegg har de blitt mindre redde for å miste jobben og mer fornøyd med lønnen sin. Kineserne skiller seg fra de fleste andre land i undersøkelsen i det at de er vesentlig mer tilfredse med arbeidsplassen enn de er motiverte i jobben.

Kineserne er også meget villige til å flytte på seg for den rette jobben.

Svak optimisme i USA

USA er verdens tredje mest folkerike land og har verdens største økonomi. Ikke siden 2003 har amerikansk økonomi vært så god som nå. Amerikanernes trygghet i ansettelsesforholdet har økt i løpet av de siste fire årene, og amerikanerne opplever at de nå har flere muligheter til å bytte jobb.

Amerikanernes arbeidsglede ligger bare litt over det globale gjennomsnittet og kun 38 prosent svarer at de ønsker å avansere fra sin nåværende jobb. Til gjengjeld er prestasjonskulturen på de amerikanske arbeidsplasser og ledelseskvaliteten fra nærmeste leder meget høy.

I forhold til den nordamerikanske regionen scorer USA generelt sett litt høyere enn Canada, men henger etter Mexico, hvor medarbeiderne er uhyre positive til alle aspekter ved jobb, ledelse og arbeidsplass.

Om Global Employee and Leadership Index

Global Employee and Leadership Index (GELx) er en årlig undersøkelse som i år har innhentet svar fra 36.000 arbeidstakere i 39 land, hvor av 5.600 i Norge. I Norge samarbeider det nordiske konsulentselskapet Ennova med HR Norge om utgivelsen av denne omfattende rapporten som i år lages for 16. gang.

Undersøkelsen er tidligere kjent som European Employee Index, ofte forkortet EEI. Navneendringen skyldes at undersøkelsens nedslagsfelt for lengst er blitt globalt, ikke bare europeisk.