Når omstilling er en del av hverdagen

Posten har de siste 20 årene vært i kontinuerlig endring. Virksomheten er på en reise fra å være et norsk postselskap til å etablere seg som et nordisk post- og logistikk konsern. Omstilling er blitt en del av hverdagen for ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Et velfungerende samarbeid med de tillitsvalgte har vært og er en av forutsetningene for de gode omstillingsprosessene i Posten.

Egil Linge Anderssen

HR Norge har tatt en prat med Egil Linge Anderssen, HR direktør og forhandlingsleder i Posten for å høre litt mer om hvordan de har jobbet med omstilling.

- Når startet omstillingene og hva var tanken bak?

- Omstillingene startet for ca. 20 år siden på midten av 90-tallet. Vi så behovet for å gjøre noe da ny teknologi kom og reduserte behovet for en del av våre tjenester. Nettbank og minibank kom for fullt og trafikken på postkontorene gikk ned. Da begynte vi å redusere antall postkontor og erstattet mange av dem med Post i Butikk. Kundene fikk med det et alternativt tilbud som etter hvert ble veldig godt mottatt.
- I 1995 hadde vi 2400 postkontor, nå er det litt over 30 som skal bli 29, sier Anderssen.

- Når omstilling er en del av hverdagen, hvordan ser hverdagen ut da?

- Ansatte lever med at deler av virksomheten har tjenester det blir mindre etterspørsel etter. Det merkes i hverdagen. Vi har ment at det er viktig å fortelle våre medarbeidere hvilke utfordringer selskapet har og hvorfor vi må omstille oss. Det er viktig at medarbeiderne forstår hvorfor vi endrer oss og kjenner til når nye omstillinger er nødvendig. Omstillingene har gått etappevis og vi har besluttet endringer så tidlig at vi har hatt tid til gode omstillingsprosesser. Til tross for en usikker hverdag har vi opplevd liten turnover. Posten har en sterk bedriftskultur og vi opplever at de ansatte jobber og er lojale frem til den dagen de kanskje må forlate bedriften. Endringen i postkontornett har vært gjennomført i flere faser. Planleggingen har vært gjennomført så tidlig at ansatte gjerne har visst 2 år i forkant når omstillingene treffer dem.

- Det beste er at alle i utgangspunktet tar ansvar for å løse sin egen situasjon, men vi jobber aktivt for å finne løsninger for den enkelte. Mange får andre stillinger i Posten, men med tiden blir det færre muligheter internt. Vi har alle overtallige i en database og kjører alle berørte ansatte gjennom en sjekk mot ledige stillinger internt. Ved behov benyttes samarbeidspartnere til å hjelpe med omstilling eksternt, sier Anderssen.

- Fra postselskap til nordisk post- og logistikk konsern, hvordan?

- Siden år 2000 er brevpostvolumet halvert da den i stor grad er og blir erstattet av andre tjenester. Det har naturlig nok krevd store omstillinger. Men samtidig har vi satset på å vokse som logistikkvirksomhet. Det har gjort at vi nå er et relativt stor nordisk post- og logistikk konsern. I Posten er vi bevisste på å omstille mens vi har tid og råd. Samarbeidet med fagforeningene og tillitsvalgte er tett, vi hadde ikke fått til dette hvis ikke fagforeningene hadde vært med. De kjenner virksomheten og vi har god dialog om utfordringene og de står i dette sammen med oss til endringen er gjennomført. Fagforeningene tar sin del av oppgaven med å fortelle medlemmene at dette må gjøres, hvorfor og at det skal gjøres på ordentlig måte, sier Anderssen.

- Hvordan har nedbemanningen foregått og møtte dere mye motstand?

- Som nevnt gjennomfører vi åpne prosesser der de ansatte ofte vet at det kommer en ny omstilling. Lederne har ansvaret for dialogen med den enkelte medarbeider, men vi starter gjerne med felles informasjon i forkant hvor vi forteller litt stort rundt beslutningen. I større omstillinger setter vi sammen team med omstillingsrådgivere som hjelper lederne med en til en samtaler med alle berørte og sjekker ut hva de kan og hva de vil og ser på tilbud for videre fremtid. Omstillinger er tøft for de som rammes, derfor er det viktig at vi gjennomfører prosessene på en skikkelig og redelig måte. Vi har hatt gode prosesser med fagforeningene, men vi får fort en smell dersom vi ikke gjør det vi lover. Vi har som mål å unngå presse og rettsal, og har lykkes bra med dette så langt, sier Anderssen.

- Kan du gi et godt råd til virksomheter som skal igjennom omstilling?

- Ja, start i tide, planlegg godt og ikke vent til du må, da blir prosessen vanskeligere, avslutter Egil Linge Anderssen.

Egil Linge Anderssen kommer til konferansen Omstilling i virksomheter – for HR og ledere og skal sammen med Håvard Sivertsen som er forbundssekretær fra Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom) fortelle hvordan de har jobbet med omstillingen i posten.