Medlem i HR Norge gir medlemsfordeler i Europa

Dersom du er virksomhetsmedlem i HR Norge kan du få hjelp til HR-spørsmål i andre land. I tillegg kan du delta på konferanser. I år tilbys det nordisk konferanse i Reykjavik, Island og europeisk konferanse i Bled, Slovenia.

Samhold

HR Norge er del av internasjonale nettverk som deler praksis, kunnskap og medlemstilbud. Gjennom European Association for People Management EAPM er vi koblet mot HR organisasjoner i nesten alle andre europeiske land. EAPM er igjen koblet globalt gjennom World Federation for People Management WFPMA. Innenfor den europeiske paraplyen har vi særlig tett samarbeid med de nordiske foreningene, som blant annet resulterte i den første nordiske HR undersøkelsen.

  • Medlemsservice på tvers av landegrenser
    Dersom du er virksomhetsmedlem, har spørsmål om HR-relevante forhold i andre europeiske land og ikke selv har HR-ressurser i landet, kan du sende en mail eller ringe HR Norge. Vi vil så kunne koble deg til vår «søster» i angjeldende land – fra Tyrkia i sydøst til Island i nordvest – for hjelp. Merk at den faglige kapasiteten og tilbudet vil variere fra land til land. De færreste har mulighet for å bistå på nivå med det du er vant til fra HR Norge. Men alle gjør sitt beste og følger deg opp på en best mulig måte med utgangspunkt i egne forutsetninger og som de ville gjort med egne medlemmer.

Som medlem i HR Norge vil du i tillegg fra tid til annen kunne lese artikler som er publisert i magasiner som utgis av våre europeiske søsterorganisasjoner. Tilsvarende bidrar vi internasjonalt med det vi utvikler, blant annet har HR Norge sin GDPR-veileder blitt tatt i bruk av virksomheter i mange europeiske land. For mer informasjon, kontakt oss på hrnorge@hrnorge.no