Medeierskap og involvering som suksessfaktor

I Veidekke har alle ansatte mulighet til å være medeiere gjennom aksjekjøp, og medeierskap er solid forankret i kulturen. Dette skaper langsiktighet og bidrar til økt verdiskapning for virksomheten og for den ansatte som belønnes gjennom avkastning på aksjene.

På Belønningsdagene 13. oktober kommer Hege Schøyen Dillner, Konserndirektør for HR, HMS, juridisk, kommunikasjon og miljø i Veidekke og forteller om hvordan de har jobbet med medeierskap som suksessfaktor. HR Norge har tatt en prat med Hege i forkant for å høre litt om viktigheten av medeierskap.

- Først vil jeg litt tilbake i historien som legger grunnlaget for hvordan vi tenker og jobber her i dag, åpner Dillner. En tidligere Adm. Dir. i Veidekke sa følgende:

Veidekke er en ide om hvordan mennesker kan agere sammen for å oppnå gode resultater.

- Arne Haaland Adm. Dir. fra 1962 til 1989

Denne filosofien er godt forankret i kulturen vår og vi lever den. Arne Giske som er Konsernsjef i dag fokuserer på at det er to ting som er viktig for oss, at vi skaffer prosjekter og gjennomfører prosjekter og til det trenger vi å utvikle høyt presterende team. Verdiene i Veidekke er å være profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende, sier Dillner.

- Hvorfor er det viktig for Veidekke at de ansatte eier aksjer?

- Medeierskap gjør oss risiko og marginbevisste. Medarbeiderne får ta del av verdiskapningen utover lønn. Det bidrar til å styrke bedriftskulturen, lojalitet og engasjement. Mange har aksjekursoppdateringer som forside på mobilen sin og de følger med på kursutviklingen. Som medeier føler du at du er medvirkende til å skape resultatene. Og felleskapet rundt aksjekursen driver resultatene, det skaper entusiasme, stolthet og forpliktelser, sier Dillner.

- Hvordan er aksjeordningen i praksis?

- Aksjetilbudene er frivillige og det er ingen kjøpsplikt. Alle ansatte får tilbud om å kjøpe aksjer en gang i året til redusert pris, 20 – 30 % rabatt lavere enn på børs. De kan kjøpe for en sum opp til 1G (ca. kr. 90 000,-)
Vi har en ambisjon i Veidekke om at ledende ansatte skal eie en betydelig aksjepost i selskapet. Derfor får ledende ansatte som har resultatansvar og som tar beslutninger som påvirker lønnsomheten og ikke minst risikoen i prosjektene et eget tilbud, de kan kjøpe aksjer for en sum opp til 2,5 G (ca. kr. 215 000,-).

Utbytte utbetales en gang i året og gir i dag høyere avkastning enn å ha penger i banken. Aksjekursen har de siste to årene doblet seg og gitt god avkastning, men man skal være oppmerksom på at aksjer innebærer risiko, sier Dillner.

I dag er ca. 50 % av de ansatte aksjeeiere i eget selskap og samlet eier de ansatte over 18 % av aksjene. Dette er på ingen måte noen ensartet gruppe, men over 3000 enkeltaksjeeiere som står fritt til å selge sine aksjer til hvem de vil etter at bindingstiden er over.

- Kan du si litt om hvordan dere oppnår resultater?

- Vi er en prosjektbasert virksomhet som er avhengig av dyktige medarbeiderne. Vår virksomhet har hovedvekt på oppdrag og prosjekter med start og slutt, dette er mindre forutsigbart og krever noe annet enn masseproduksjon. Dermed blir verdiskapende samspill er en sentral del av vår forretningsfilosofi. Vi ønsker at det vi bygger og utvikler, skal være til glede og nytte for de som skal bruke det. Derfor bygger vi dette verdiskapende samspillet med alle interessenter i våre prosjekter. Involverende planlegging er vår arbeidsmetodikk. I praksis innebærer dette involvering av alle parter på et tidlig tidspunkt - kunder, byggherre, arkitekter, underentreprenører, leverandører og medarbeidere.

- Aller viktigst er det at planer lages sammen med de som skal gjøre arbeidet og at hindringer identifiseres og fjernes i felleskap. Da blir målet en god og effektiv produksjon og gode resultater. De involverte fagpersonene sitter sammen i en oppstart, går igjennom prosjektet og avtaler når den enkelte må levere for å holde god flyt i arbeidet. Motproduktiv tid (feilretting) og uproduktiv tid (venting) skal reduseres. En slik samhandling reduserer risiko og forplikter den enkelte, sier Dillner.

- Hva er suksessfaktoren i Veidekke?

- Vi er en stor organisasjon hvor ting kan ta tid å forankre, vi leder ikke «topp down» og opplever et veldig sterkt eierskap når prosesser er godt forankret. Ledelsesteorien vår bygger på entreprenørskap og stor grad av autonomi lokalt, dette gir en enorm kraft internt og i markedet.

- Dagens Veidekke består av organisk vekst kombinert med oppkjøp av ca. 70 selskaper i perioden 1985 til i dag. Mange av disse beholder selskapsnavnene men eies av Veidekke. Verdien i å beholde navnet er at de har et kjent navn og godt omdømme lokalt, kjenner kunden og markedet og kan ivareta lokale interesser. Aksjekursene blir et felles mål og at vi er på børs forplikter.

- Multilokal tilstedeværelse og kunnskapsdeling på tvers av regionene og landene øker. Vi utnytter lokal og multilokal kompetanse i store prosjekter som for eksempel byggingen av Pyramiden i Stockholm hvor flere regionskontorer i Norge bidro med sin kompetanse, sammen med vår virksomhet Arcona og Bygg Stockholm.

- Suksessen bekreftes gjennom at vi aldri gått med tap i 79 år. Entreprenørskap og medeierskap er viktig for oss og de ansatte pregers av vår involverende arbeidsform. Vi har sterk tro på hver enkelt medarbeiders kompetanse og involverer dem i utviklingen av prosjektene våre og som medeiere i utviklingen av selskapet. Vi skal vokse videre som et skandinavisk konsern og ser en spennende utvikling i Sverige for tiden. Vi ønsker at flest mulig av våre ansatte går inn som medeiere og kjenner eierskap for resultatene i Veidekke framover, avslutter Dillner.