Medarbeiderundersøkelser som funker – 2 ganger i uken

Når virksomheter er i konstant endring er det fullstendig ineffektivt å kjøre medarbeider-undersøkelser en gang i året. Hva om du i stedet tar pulsen på organisasjonen og får umiddelbare svar to ganger i uken? Med smart bruk av HR-teknologi gjør Spotify nettopp dette.

På konferansen HR Tech 10. februar kommer Johannes Sundlo som er HR Controller i Spotify og forteller om hvordan de gjør dette, og hvilken HR teknologi som trengs. HR Norge har tatt en prat med Sundlo i forkant for å høre mer om gjennomføring og teknologi.

- Hva er puls surveys, og hvorfor fungerer de?
- Vi lette etter en enklere måte å gjøre medarbeiderundersøkelser på fordi vi hadde behov for høyere frekvens på disse enn det vi hadde. I dag sender vi ut spørsmål ca. 2 ganger i uken, ansvaret ligger på den enkelte leder, at denne sender ut relevante spørsmål og tar tak i de sakene som kommer opp. At vi gjør dette så ofte gjør at lederen raskt ser hva som funger og følge opp dette. Samtidig er det lettere ta tak i det som ikke fungerer. Mange av spørsmålene går på den ansattes egen oppførsel, hvordan man behandler kolleger og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Dette skaper bevisstgjøring, sier Sundlo.

- Hvilken teknologi kreves for å gjennomføre dette?
- Det kreves ingen komplisert teknologi, de ansatte får spørsmålene på telefon eller e-post og svarer der det er enklest for dem. Spørsmålene er korte og enkle å besvare og krever ingen nedlasting av programvare, sier Sundlo.

- Hvilke muligheter åpner seg når du kan handle raskt på medarbeidernes behov?
- Formålet er å jobbe med oppførsel og at alle aktivt tar tak i det som kommer frem i undersøkelsen. Ved å gjøre dette hyppig kan leder raskt gjøre tiltak ovenfor en som trenger å justere litt på egen oppførsel og tilrettelegge oppgaver som forbedrer miljøet. Når besvarelsen er ferdig går den rett inn i systemet til lederen for teamet, på denne måten kommer leder mye tettere på sine medarbeidere. Leder kan stille så konkrete spørsmål som for eksempel hva de synes om en middag de har vært på, minne om bursdager eller sjekke om de selv har blitt gratulert. Andre spørsmål kan være om du har du gitt en kollega kompliment i dag? Hvordan går det med oppgave XX du jobber med? Hovedfokus er på hvordan hver enkelt kan bidra til et godt arbeidsmiljø, sier Sundlo.

- Hva kreves for å lykkes med puls surveys?
- For og lykkes må du ha et mål og vite hva du skal oppnå – hvorfor spør vi og hva skal vi bruke det til. Det må resultere i noe konkret for å kunne jobbe videre med det som kommer ut i andre enden, dette krever engasjement fra lederne og at de agerer raskt på den info de får inn. Når leder sender ut spørsmål og den ansatte svarer, skapes det forventninger - og da kreves det at man handler, avslutter Sundlo.

Ønsker du å høre mer om hvordan de gjennomfører dette og teknologi som benyttes i Spotify? Da kan du høre Sundlo sitt foredrag «Medarbeiderundersøkelser som funker – 2 ganger i uken» på HR Tech som går i Oslo 10. februar.