Margaret Heffernan: Taushet er ikke alltid gull (men konflikt er ofte en gave)

– Alle selskap i verden sier de vil ha ærlighet, kreativitet og innovasjon. Hvorfor er det så vanskelig?

Margaret heffernan oppslag foto ted com

Det er Margaret Heffernan som spør. Bedriftslederen, gründeren, forfatterenog foredragsholderen er opptatt av taushet.

– Det er mye taushet i arbeidslivet. Taushet om ting som går galt som allevet; taushet om tapte muligheter, sier hun. – Majoriteten av de ansatte tenker,men tier. Siden jeg skrev «Wilfull Blindness»er jeg blitt stadig mer oppmerksom på hvor viktig det er at alles øyne og ørerer åpne for faresignalene.

Margaret Heffernan har skrevet en rekke bøker og er en verdenskjentforedragsholder som blant annet har flere TED-foredrag bak seg. Tematikken i densiste boken hennes, «Beyond measure», handlerom de faktorene som skaper suksess for en virksomhet, men som vanskelig kanmåles.

Taushet som følge av frykt for konsekvensene ved å snakke ut er en slikfaktor.

– Konflikt er en gave, sier hun, og forteller om da hun startet sin førstebedrift.

– Det var egentlig bare flaks at det utviklet seg en kultur hvor folk føler segtrygge nok til å snakke ut i visshet om at det er helt greit med en opphetetkrangel, så lenge det er en konstruktiv krangel. Det betyr også at konfliktermå være om de rette tingene, ikke ting som ikke betyr noe.

De virksomhetene hvor denne åpenheten eksisterer har som regel jobbet myemed organisasjonskultur og -utvikling, i følge Heffernan. Stikkord er litehierarki, stor frihet til å bevege seg rundt og stor frihet for egenprofesjonell utvikling.

– Vi trenger flere rebeller, sier hun.

– Rekrutterere iGoogle ser i dag bevisst etter mennesker med mot og evne til å artikulere motstridendesynspunkter. Det gjør de blant annet som en erkjennelse av at de som selskaphar oversett mange, mange muligheter, for eksempel veksten i sosiale medier,hvor Facebook fikk lov til å bli en global, dominerende aktør.

Margaret Heffernan er en internasjonal forretningskvinne og forfatter, og har holdt flere populære foredrag, blant annet på TED.com. Hun startet karrieren som TV-produsent i BBC, og startet senere flere virksomheter. Hun skriver også for Financial Times og Huffington Post.

Lær mer om Margaret Heffernan:

Oppslagsfoto: ted.com