Mangler vi endringskapasitet i offentlig sektor

Offentlig sektor møter krav om økt produktivitet og står ovenfor et betydelig teknologisk skift. Hvordan kan virksomheter i offentlig sektor bygge opp endringskapasitet i det offentlige Norge for å takle disse kravene?

Ett av temaene på HR-konferansen for offentlig sektor 2018 var: Mangler vi endringskapasitet i offentlig sektor?Hvorfor og hvordan bygge opp endringskapasitet i det offentlig Norge:

  • Offentlig sektor møter krav om økt produktivitet.
  • Hvordan utnytte det teknologiske skiftet?
  • Hva kreves av fremtidens ledere i offentlige virksomheter?

Her kan du høre Christine Meyer sitt foredrag om endringskapasitet fra HR-konferansen for offentlig sektor 2018.