Løgn, statistikk og lønnssystem

Det er tre typer av løgn – løgn, fordømt løgn og statistikk, sa statsminister Benjamin Disraeli. Likevel bør HR omfavne bruk av statistikk. Vel og merke så lenge statistikken er god og brukes på en fornuftig og målrettet måte. Og det er slett ikke alltid tilfelle. En del statistikk er mer eller mindre ubrukelig og bruken er ofte ukritisk.

Det er i hovedsak tre årsaker til å bruke en kombinasjon av lønnssystem og statistikk, sa daglig leder Even Bolstad da HR Lønnsrapport - et samarbeid mellom HR Norge og Korn Ferry Hay Group – nylig ble lansert.

For det første forteller den hva som er markedspris for arbeidskraft. Dette er viktig for å sette riktig lønn for de som rekrutteres og sørge for at man holder seg konkurransedyktig. Til en viss grad bidrar det også til motivasjon, selv om det å unngå demotivasjon kanskje er enda viktigere for mange.

For det andre hjelper det virksomhetene med å holde en rød tråd internt. Mange linjeledere som skal sette lønn sliter, og det å bruke en kombinasjon av statistikk og system er god lederstøtte i praksis. Blir forskjellene fra avdeling til avdeling, enhet til enhet for store, blir det også vanskeligere å få til intern mobilitet. Det er et viktig verktøy for å unngå diskriminering (Lønn og 8. mars – Sjáðu hvað Ísland gerir), og sist men ikke minst bidrar gode og troverdige prosedyrer til at den enkelte oppfatter lønnen som rettferdig – faktisk også når selve utfallet tipper i negativ favør for en selv.

For det tredje er det å bruke en form for statistikk en forpliktelse som følger av noen tariffavtaler, og da er det bedre å selv kunne bringe god statistikk på bordet enn bare å måtte ta utgangspunkt i en eller annen statistikk som motparten legger på bordet.

For det er mye rart der ute, sier Bolstad – både av statistikk og ikke minst i forståelse av statistikkens begrensninger. Noen statistikker tar utgangspunkt i alder eller utdanningsår, som egentlig er ganske så uinteressant der hvor noen i mellomtiden har avansert til krevende toppjobber mens andre har valgt eller fått en annen vei og sitter i omtrent samme jobb de i sin tid startet i. Noen fokuserer på faggruppe eller tariffområde, som i mange sammenhenger er selve oppskriften på hvordan å miste den røde tråden på tvers i virksomheten. Noen tar utgangspunkt i stillingstittel, og det skaper problemer når du skal sammenligne titulatur fra en traust produksjonsbedrift med en litt mer oppjazzet tittelbruk i for eksempel en salgsorganisasjon.

Til syvende og sist er vi som sitter på arbeidsgiversiden av bordet også mennesker som lar oss påvirke av forhandlingsviljen til den enkelte. Høyst forståelig at arbeidstaker ønsker å dytte på egen lønn som best han kan, men da er det greit å ha den tryggheten som ligger i gode lønnssystemer understøttet av god statistikk. Og ja – det er faktisk oftest en «han». Undersøkelser viser at menn er mer offensive i å forhandle egen lønn enn det kvinner er. Riktignok i enda større grad i patriarkalske kulturer enn i Norge, men likevel – det er en faktor også her hos oss, sier Bolstad.

Her kan du laste ned HR Lønnsrapport 2018

Ønsker du å laste ned rapporten må du være medlem i HR Norge. Jobber du i en virksomhet med virksomhetsmedlemskap kan du logge inn. Er du ny bruker logg inn med brukernavn som er e-postadressen din og klikk «glemt passord». Får du forsatt ikke tilgang, kontakt oss på e-post hrnorge@hrnorge.no

HR Lønnsrapport 2018
Rapport
HR Lønnsrapport 2018
Tallene i rapporten er basert på reelle tall innhentet i juli 2017 for over 200 virksomheter.

Er din virksomhet medlem i HR Norge? Som virksomhetsmedlem får ALLE tilgang til alle medlemsfordelene i HR Norge.

Hva innebærer et medlemskap:

  • Virksomheten betaler et medlemskap som dekker alle ansatte i virksomheten
  • Alle ansatte får gratis tilgang og innlogging til +artikler, videoer og annet fagstoff på hrnorge.no
  • Alle ansatte kan delta på konferanser, kurs, medlemsmøter, studier og nettverk til medlemspris
  • Gratis annonsering av ledige stillinger som eksponeres for 12000 følgere på vårt nyhetsbrev
  • Rådgivning for virksomheten og mulighet til å engasjere vår kompetanse i forbindelse med intern kompetanseutvikling i virksomheten

Les mer om medlemsfordelene i HR Norge her.