Kunstig intelligens endrer HR-bransjen

Kunstig intelligens er så kraftig at selv komplekse kognitive oppgaver automatiseres. HR-bransjen er intet unntak. HR-bransjen vil om få år være ugjenkjennelig - mye skyldes kunstig intelligens.
Morten Goodwin

En som kan mye om kunstig intelligens, og som kommer på konferansene HR Dagen i Trondheim og HR Forum med sitt foredrag «Kunstig intelligens endrer HR-bransjen», er Morten Goodwin, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

- Hvor langt har HR-bransjen kommet i å ta i bruk kunstig intelligens?
- Jeg tror ikke de har kommet langt med tanke på det potensiale som finnes. De som bruker dette i dag har det som en automatisk beslutningstøtte ved rekruttering. Da trener de opp den kunstige intelligensen gjennom å fôre denne med data slik at den kan foreslå en egnet kandidat til stillingen, eller si om en kandidat er bedre egnet for en annen stilling. Men dette har kommet overraskende kort. Verktøy utviklet for mellomledere er overvåkningssystemer som sier noe om hvor godt fungerer jeg på jobben og du på jobben, men dette er ikke satt ut i praksis. Det skjer mye forskningsmessig som ikke tatt bruk praktisk, sier Morten Goodwin.

- Hvilke begrensninger ser du i bruken av kunstig intelligens?
-
Kunstig intelligens må trenes opp ved å laste inn eksisterende data og fungerer godt for de med tilgang til store datamengder. Der det er begrenset data som i tillegg må slettes etter bruk, som for eksempel ved rekruttering, gir det ikke fullt så stor verdi. Når data må slettes kan ikke kunstig intelligens trenes opp. Personvern er også noe som må tas hensyn til som kan gi begrensninger. Og sist men ikke minst er manglende kompetanse en utfordring, sier Goodwin.

- Hva tror du skjer med HR-bransjen når kunstig intelligens tas i bruk?
- I den første tiden vil dette fungere som beslutningsstøtte, men det er mennesker som tar avgjørelser. Antagelig vil kunstig intelligens fungere bedre enn mennesker, vi har en tendens til å ta raske beslutninger på et for tidlig tidspunkt. Og når vi rekrutterer lar vi oss påvirke av kandidatene. Kunstig intelligens lar seg ikke påvirke, de bryr seg ikke om personen er kvinne eller mann, utseende, hudfarge, personkjemi osv., sier Goodwin.

- Kan man bruke kunstig intelligens i forbindelse og karrièreutvikling?
- Ja, Steve Wozniac i Apple har laget et verktøy for karrièreutvikling, et virtuelt universitet - The Woz Project. Dette er et dataprogram hvor du kan ta etterutdanning ved å finne de riktige kursene som bidrar til å utvikle din karrière videre.

"Kunstig intelligens har kommet for å bli, og den fungerer på flere og flere områder"

- Hva forskes det på av praktisk nytte ved av kunstig intelligens, hva kan vi forvente oss i fremtiden?
-
I praksis benyttes det nå på områder som diagnostisering innen helsevesenet, retting av skoleoppgaver og innen regnskap, men det spiser seg stadig inn på flere områder. Samtidig vil deler av disse oppgavene fremdeles måtte bli utført av mennesker. Kunstig intelligens er ikke lenger en fremtidsvisjon. Kunstig intelligens er her nå og er allerede på vei inn i HR-bransjen, men hva som skjer i HR er jeg ikke sikker på. Flere har kontaktet meg fordi de skjønner potensialet, så får vi se hva som kommer ut av det, avslutter Morten Goodwin.