Konsernfilosof Roger Steare: Digital verden, human ledelse

Tenk deg et ledermøte i en stor, mektig finansinstitusjon. Agendaen er komplisert og krever tøffe beslutninger. Ved bordet sitter en bestefaderlig figur med briller i et vennlig ansikt. Skjegget er grått. Han smiler varmt før han tar opp dagens første punkt på agendaen: «Hvorfor eksisterer vi?»

Roger Steare har en av klodens mer eksklusive stillingsbetegnelser. Han er konsernfilosof - eller selveste «The Corporate Philosopher», som han kaller seg.

I sin jobb i Nationwide Building Society, en finansinstitusjon som hjelper sine rundt 15 millioner medlemmer med å realisere boligdrømmene sine, er hans rolle å ivareta menneskelighet.

Beskrivelsen av ledermøtet over er muligens ikke 100 prosent i overensstemmelse med virkeligheten, men heller ikke så langt fra. Professor Roger Steares rolle er blant annet å lokke fram endorfinene i toppledergruppa.

— Jeg skaper trygghet slik at folk kan være sitt sanne jeg, forteller han. — Den første timen i hvert møte bruker vi på å komme á jour med hverandre, privat og profesjonelt. Vi forteller historier. Vi skaper glede. Vi har temaer som «ukens email» på agendaen.

— Hensikten er å minne folk på at mennesker er best når de er menneskelige. Det stimulerer endorfinproduksjonen, og endorfiner skaper bedre tanker og større kreativitet, sier han.

«Hensikten er å minne folk på at mennesker er best når de er menneskelige. Det stimulerer endorfinproduksjonen, og endorfiner skaper bedre tanker og større kreativitet.»

Han jobber tre dager i uka med Nationwide. Resten av tiden jobber han i sitt eget rådgivningsselskap.

— Konsernfilosof — det er en nokså uvanlig stillingsbetegnelse. Fant du på den helt selv?

— Nei, det var faktisk rektoren ved Cass Business School i London som kalte meg det, så jeg fortsatte å bruke den på meg selv. I begynnelsen var det ikke lett å bli tatt på alvor med en slik tittel, men etter hvert er etikk og verdier blitt en viktig del av store virksomheters hverdag. De vet at balansen i regnskapet bare viser 20 prosent av en virksomhets virkelige verdi. For få tiår siden var forholdet motsatt.

Roger nevner finanskrisen i 2008 som et vendepunkt. Gigantiske virksomheter måtte se seg selv i speilet og innse at det var en reell fare for at de ville dø.

Og kanskje er det med virksomheter som med mennesker, at nær-døden opplevelser får oss til å endre perspektiv på livet?

I hvert fall har etikk, verdier, menneskelighet, refleksjon og samfunnsansvar blitt en mye mer salgbar «vare» de siste årene.

... kanskje er det med virksomheter som med mennesker, at nær-døden opplevelser får oss til å endre perspektiv på livet?

Dømt til lederutvikling

En av kundene Roger Steare har jobbet med er energigiganten BP. Etter den tragiske ulykken med Deepwater Horizon i 2010 ble selskapet tvunget til å gå sin egen bedriftskultur nærmere etter i sømmene, og ikke alt var like vakkert.

BP ble saksøkt av den amerikanske staten etter ulykken, og i det 76 sider lange vedlegget fra Department of Justice er det en seksjon som beskriver i detalj hvilke krav BP skal stille til sine ledere.

— Den seksjonen er tatt mer eller mindre ordrett fra beskrivelsen av lederutviklingsprogrammet vårt, sier Roger med en stolthet han ikke helt greier å skjule.

BP America ble praktisk talt dømt til å innføre etisk lederskap og gi sine toppledere spesifikk etisk trening, ned på detaljnivå. I dommens avsnitt VII, med overskriften «Ethics & Compliance», i 8(C) (3) står det at ledertreningen skal:

 • Definere etikk og artikulere et business case for etisk atferd.
 • Beskrive påvirkningen personlige verdier har på atferd og beslutningstaking.
 • Beskrive effektive etiske avgjørelser ved hjelp av en strukturert beslutningsmodell.
 • Identifisere lederatferd som kreves for å skape og opprettholde en etisk kultur.
 • Identifisere lederatferd som kreves for å skape og opprettholde en kultur hvor det er trygt å si fra.
 • Oppmuntre etisk lederskap.

Moralsk DNA

Roger Steare har skrevet en bestselger av en bok, kalt «Ethicability – how to decide what’s right and find the courage to do it». «Ethicability» (etikkabilitet?) er et nyord, selv i det rike engelske språket.

Et annet nyord lagd av Roger Steare er MoralDNA, eller moralsk DNA. Det har han til og med laget en test på.

Her kan du teste deg selv for å avdekke hva slags moralsk DNA du har.

Fire spørsmål

 1. Hvorfor eksisterer jeg?
  1. Både som privatperson;
  2. og som den som sitter der i stolen på HR Forum i en formodentlig profesjonell rolle.
 2. Hvilke verdier tror jeg på?
 3. Hvordan avgjør vi hva som er rett?
 4. Hva har jeg lært, og hva vil jeg gjøre med det?

Og da kan vi selvsagt ikke la være å stille professor konsernfilosof Steare et siste spørsmål:

— Hvorfor eksisterer du?

— Privat, fordi jeg ble født av kjærlige, omsorgsfulle foreldre. Profesjonelt, fordi jeg elsker det jeg gjør.

Om Roger Steare

Roger Steare er professor ved Cass Business School og College of Europe, og rådgiver innen ledelse, kultur og etikk. Han jobber med styrer og toppledere i store selskaper, offentlige institusjoner og myndigheter. Han er co-designer av MoralDNA, et psykometrisk verktøy som måler moralske verdier og beslutningspreferanser. Han har tidligere over ti års erfaring som administrerende direktør i et rekrutteringsselskap, i tillegg til erfaring fra bank og sosialarbeid.