– Konkurransen vinnes i spennet mellom «high tech» og «high touch»

For å vinne i rekrutteringsmarkedet, må man skjønne hvilke deler av prosessen som skal digitaliseres – og hvilke som ikke skal det, mener utvikler og rekrutterer Sverre Haugen.
Sverre Haugen

Det handler altså ikke bare om å lære seg å utnytte alle de mulighetene digitalisering gir.

– Å klare å skape den gode kandidatopplevelsen er viktigere enn noen gang, mener rekrutteringsspesialisten. Han kom selv fra teknologiens verden som utvikler, før han havnet i rekrutteringsbransjen og nå er partner i MeyerHaugen AS.

Haugen kommer til Rekrutteringsdagene for å snakke om de nyeste trendene innen rekrutteringsteknologi, og om hvordan man kan kombinere «high tech» med «high touch».

– Jeg elsker teknologi og det potensialet som ligger i det. Men ikke teknologi for teknologien sin del, men hva den kan gjøre for oss. Hvor skal vi kutte behandlingstiden med digitale prosesser, og hvor skal vi sørge for at vi skaper gode kandidatopplevelser? Det er der kampen kommer til å ligge, tror Haugen.

Han tegner et bilde av et arbeidsmarked i dag der selskaper og kandidater famler rundt uten å finne hverandre, og peker på et stort søkervolum, treghet i interne prosesser og underbemannede HR-avdelinger som både medvirkende årsaker til og symptomer på at markedet ikke fungerer optimalt. – Fra et bedriftsperspektiv er jo digitalisering en helt åpenbar løsning for å gjøre prosessene enklere og mer effektive, sier Haugen.

HR-bransjens digitaliseringsreise startet med å ta stillingsannonser og CV-er fra papir inn i systemene. Nå er mange godt på vei oppover digitaliseringstrappa, der vi helt på toppen finner kunstig intelligens og robotisering.

– Vi kan automatisere hele prosessen, slik at datamaskinen bestemmer hvem som er den beste kandidaten, forklarer Haugen.

Den tech-glade rekruttereren kunne ha stoppet der. Med å lovprise den fantastiske teknologien, som han selv leker seg med å teste ut «i sandkassa på bakrommet» hos MeyerHaugen. Men, det er et stort men, som slett ikke alle er nok oppmerksomme på, mener Haugen.

– Hva skjer når kandidaten skjønner at det ikke er ett eneste menneske som har sett videointervjuet, spør han. Og slår fast at de beste kandidatene aldri vil finne seg i å bli behandlet som varer på et matmarked.

Derfor svinger også HR-trenden nå i retningen av mer «human touch», altså det å i større grad se kandidatene. – Det handler ikke bare om å se på kandidatene som en ressurs for selskapet, men å skjønne at livet til den enkelte handler om mer enn selve jobben. Blant alle high tech-mulighetene som effektiviserer prosessene for oss, må vi også finne løsninger som gir en bedre kandidatopplevelse, sier Haugen, og forklarer hvorfor dette nå er blitt så viktig:

– All makt til arbeidsgiver-paradigmet passet bedre da arbeidsmarkedet var lokalt og folk jobbet til de fikk gullklokka. Nå skifter folk arbeidsgiver mye oftere, det er et globalt marked med større konkurranse mellom bedriftene, og behov for andre typer kompetanse. Det gjør at makten i større grad ligger hos kandidatene, sier Sverre Haugen og konkluderer: – De som kommer til å lykkes, er de som kommer til å klare å få hver søker til å oppleve at de er en VIP.