Jul i verdens beste land

Vi er faktisk verdens beste land å leve i, skal vi stole på FN sin underorganisasjon UNDP. Kanskje har vi begynt å se på dette som en selvfølge, og mistet litt av gleden og takknemligheten på veien. I så tilfelle kan jul og nyttår være tid for å sette stress på pause, stoppe opp, reflektere og se videre. På hva som venter oss i Norge, på dem vi har rundt oss og kloden vi har sammen.

Juletre Stortinget

I Norge har vi antakelig aldri hatt det bedre. Og det skjer utrolig mye bra rundt oss. I sum er verden et langt bedre sted å leve i enn for noen tiår siden. Samtidig ser vi at mange får det verre. Ikke bare internasjonalt men også her hjemme.

Jeg vil trekke frem to markante trender som har blitt enda tydeligere i året som har gått. Og ingen av dem er særlig hyggelige.

 • For det første ser vi at tilliten vi er så avhengige av krakelerer. Internasjonalt skaper det grunnlag for en form for populisme, polarisering, isolasjonisme, alenegang og senere konflikt. Dette kjenner vi så alt for godt fra historien. Frustrasjonen og mistroen stiger. Honduras, Hong Kong, USA, Tyrkia, Iran, UK og Frankrike er bare noen land i nyhetene. Nasjonalt ser vi noe av det samme. Det males politiske fiendebilder, populismen er i fremgang og by og land går ikke lenger hand i hand men beskrives mer som mann mot mann. Den såkalte NAV-skandalen og ikke minst oppfølgningen i etterkant, blir et symptom på noe som er i ferd med å glippe. Makro smitter til mikro. Norge er bygget på tillit; det er vår største konkurransefordel og det som gjør at norske medarbeidere scorer arbeidsplassene sine i verdenstoppen. Tillit er kanskje den sterkeste driveren for livskvalitet. Jeg tror arbeidet med å bygge tillitskultur kommer til å bli enda viktigere for virksomhetene i årene som kommer. HR kommer til å stå sentralt i dette arbeidet.
  Forside Time Magazine
 • Den andre trenden er selvsagt miljø. Samtidig som klimatoppmøtet i Madrid sviktet, kåret symptomatisk nok Time Magazine Greta Thunberg til Person of the Year. Fremvoksende økonomier vil ha mer av kaken, mens vi som allerede er privilegerte trives godt med å være akkurat det. I Norge ser vi tiltakende polarisering og verdikonflikter, tidvis på tvers av vante akser. Bompengepartiet og Senterpartiet kræsjer med De Grønne og Venstre, som også bidrar til at de klassiske styringspartiene står i spagat mellom samarbeidsrelasjoner som egentlig ikke vil samarbeide. Dette forteller noe om kraften og konflikten som ligger mellom det etablerte og det som utfordrer, mellom generasjoner og mellom de som har og de som skal arve. Virksomheter som ikke bygger bærekraft kommer til å tape. Ikke bare markedsandeler og anseelse, men også i kampen om de beste talentene. Igjen plasserer det HR sentralt i noe som er så mye større enn oss selv.

  For HR Norge har 2019 vært tidenes beste. Aldri før har vi levert flere rapporter, videoer, arrangementer og opplæringstiltak til dere medlemmer enn i år. Aldri før har deltakelsen på kurs, medlemsmøter og konferanser vært større, og aldri før har vi nådd ut til flere gjennom nyhetsbrev, sosiale medier og presse. Tilbakemeldingene på det som leveres er svært hyggelige. Det har også gitt et godt økonomisk resultat som gjør at vi kan tenke langsiktig, investere og gi stadig mer tilbake til dere som er medlemmer. Det er en god sirkel. Takk til alle dere som bruker medlemsforeningen deres og på den måten gjør HR Norge stadig bedre.

  HR Norge er bygget med en kjerne på 19 ansatte som gjør en strålende jobb hver eneste dag. I tillegg kommer regionforeninger, tillitsvalgte, en rekke samarbeidspartnere og et nettverk av faglige, markedsmessige og administrative bidragsytere. Det at vi kan samarbeide med noen av de mest spennende fagmiljøene, ikke bare i Norge men også internasjonalt, er avgjørende for å kunne leve verdiene om å skape verdier, inspirere og vise vei. Tusen takk til alle dere som gjør HR Norge mulig. Vi gleder oss til 2020.

  God jul og Godt Nytt år!

  I løpet av året har HR Norge støttet Barnekreftforeningen og =Kaffe i forbindelse med konferansene våre. Nå i julen har vi også gitt et bidrag til Kirkens Bymisjon som gjør en stor innsats for noen av dem som har det særlig tøft i forbindelse med julen.