Jul i Lykkeland

Norge er privilegert. Få andre steder på jordkloden har vi det i snitt bedre enn her. Høy tillit, et samfunn som stiller opp for de fleste og et arbeidsliv som produserer velferd, levestandard og trygghet for den enkelte.

Globalt er bildet mindre trivelig. Migrasjonsbølgen og klimaskifte krever lederskap av dimensjoner det ikke alltid er like lett å få øye på. Krig, uro, arbeidsledighet og mangel på fremtidstro preger store deler av verden. Mange velger isolasjonisme og ser etter sterke ledere, ledere av den typen som lover mer enn de kan holde.

Den beste måten å skape seg selv en god fremtid, er å investere i arbeid og kompetanse. Norge er velsignet med enorme naturressurser, men det er verdien av arbeidet vi utfører vi først og fremst skal leve av fremover. Vi står foran store endringer og mye ruskevær. Samtidig har tidene vi lever i muligheten for å løse samfunnsutfordringer og gjøre oss enda bedre stilt enn noen gang før. «En sjømann ber ikke om godt vær; han lærer seg å seile» sies det.

Det er arbeidslivet som driver fremgangen. Et arbeidsliv som tar ressursene i bruk, tenker nytt, strekker seg og som hele tiden prøver å bli litt bedre i dag enn hva man var i går. Teknologiske skift må følges av mennesker som tør, vil og kan – som setter djerve mål, yter innsats, organiserer seg effektivt og drar i samme retning. Slik skapes fremtidsoptimisme og arbeidsglede. Det plasserer HR helt i sentrum av vekst, verdiskaping og velferd.

HR Norge som medlemsorganisasjon har bak seg et år hvor vi har feiret 60 år. Jubilanten er i særs god form. Aldri før har HR Norge levert så mye, til så mange og med så høy kvalitet som nettopp i 2018. Sammen hjelper vi norsk HR til å bli enda bedre. Tusen takk til alle som i år og alle de foregående 59 årene har bidratt i å skape det HR Norge vi har i dag - det være seg som medlem, faglig bidragsyter, ansatt, tillitsvalgt eller i annen viktig rolle. Vi som jobber i HR Norge er stolte og ydmyke over det vi er en del av.

I høst er det mange som har fulgt NRK-serien Lykkeland – et glimrende tidsportrett av en spennende brytningstid for Norge, Rogaland, sosiale strukturer og enkeltpersoner. Jeg tror noe av det som fenger oss er nettopp hvordan ting går opp og ned, hvordan overflaten ikke alltid stemmer med det som er på baksiden og at brytningstid er krevende. Jeg tror det er mye av kilden til den suksessen serien har oppnådd. Vi kjenner oss så godt igjen. For selv om gjennomsnittet i Norge er særs bra, er det mange som sliter. Sosialt, på jobb, med sine nærmeste og seg selv. Noen mer enn andre. I løpet av året har HR Norge støttet opp om flere gode sosiale formål. Flyktninghjelpen, Kirkens Bymisjon og =Kaffe er organisasjoner som gjør en forskjell og med enkeltpersoner som gjør særskilt imponerende innsats. Mot slutten av året har vi innledet et samarbeid med Barnekreftforeningen som vi ser frem til å videreføre også neste år. Vi tenker særlig på dem som har det vanskelig i den tiden vi nå går inn i.

For de fleste av oss er julen en tid for å slappe av, lade batterier, tenke tanker større enn seg selv og være med sine nærmeste. Husk at julen er mer for restitusjon enn prestasjon. Nyt gode dager og ta vare på deg selv og dine nærmeste. God jul og Godt Nytt År!

For alle oss i HR Norge
Even Bolstad

Les mer om Barnekreftforeningen her

Se Linnea Lande og Aksel Lund Svindal i ny film for Barnekreftforeningen