Jobbsøkertips fra Nordens mest innadvendte kjendis

Akkurat nå er det 1.457 ledige stillinger for utadvendte, og én stilling for innadvendte. Så med mindre du vil bli "Bygdas viktigste tømrer" bør du som er introvert løfte fram andre kvaliteter når du søker jobb. Her er tipsene fra Nordens mest kjente introverte.

Dersom du tenker at det som først og fremst kjennetegner deg er at du er introvert, har du lite å velge i. Du finner ikke mange stillingsannonser hvor de søker etter introverte mennesker, tvert i mot: For mange introverte kan det rett og slett føles ekskluderende med all vekt det legges på ekstroversjon, eller utadvendthet.

Det er synd, ikke bare fordi mellom 30 og 50 prosent av oss faller i kategorien "introvert", men også fordi introverte svært ofte har egenskaper som egentlig er sterkt etterspurt.

Vi forbinder ofte introverte med egenskaper som fokus, refleksjon, utholdenhet og dybde. "Stille vann har dypest bunn", sier et gammelt ordtak. Ubevisste arbeidsgivere tror imidlertid de kan få både i pose og sekk: De vil gjerne ha disse introverte egenskapene, men persoen skal være utadvendt.

Noen har sett lyset. Skandinavias mest profilerte introverte person det siste året er sannsynligvis Linus Jonkman, som i likhet med amerikanske Susan Cain har skrevet bok («Introvert – Arbetslivets tysta revolution är här») om det å være introvert.

Jonkman forteller om en HR-direktør som bedre enn de fleste vet hva han ser etter: «Jeg liker å rekruttere introverte mennesker», fortalte HR-direktøren. «Introverte svarer på spørsmålene jeg stiller. De roter seg ikke bort i lange, lite gjennomtenkte resonnementer som slutter med 'hva var spørsmålet igjen?'».

Linus mener du som er introvert har like store sjanser for å få drømmejobben som majoriteten.

- Det gjelder bare å finne de inngangene som passer for deg, fremgår det av hans blogg.

Han anbefaler at du bruker samme utvalgsmetode som dine ekstroverte medmennesker.

Du skal gå etter jobber som motiverer deg, hvor du kan få brukt din kompetanse og vist dine sterke sider.

En perfekt kanal

Mange introverte kan kvie seg for å ta direkte kontakt, men her kommer internett deg i møte. Sosiale medier er som skapt for introverte, som endelig kan delta i en samtale hvor de kommer til orde selv om de må tenke seg om før de uttaler seg. For introverte jobbsøkere tilbyr sosiale medier i tillegg en "stille" kanal for å opprette kontakt og vise seg frem på egne premisser.

I forberedelsen til søkeprosessen er det lite forskjell på introverte og ekstroverte. Generelt sett er det viktig at du bruker de mulighetene du har for å bli ansett som aktuell kandidat til jobben.

CV'en er "forsiden" din, og skaper rekruttererens førsteinntrykk. Sørg for at den er så utfyllende som mulig, og tenk at CV er mer enn tekst. Det skal se pent ut også.

Hva gjelder teksten, ta med «alt»: virksomheter, prosjekter, hvilke foreninger du har deltatt i. Si hva dine oppgaver var, hva du erfarte og hvilke suksesser du hadde. Sørg for å ha en oppdatert LinkedIn-profil. Førsteinntrykket av deg er hva Google forteller, og da gjelder det å at din «digitale person» er snekret med stor omtanke.

Hva bør søknaden inneholde?

Her kommer en enkel firetrinns modell:

  • Introduksjon der du presenterer deg selv og din bakgrunn
  • Fortell hvorfor du søker akkurat denne stillingen
  • Fortell hvorfor du er rett person for stillingen, kompetanse, erfaring, fremtidsønsker
  • Avslutt med litt mer informasjon om deg selv, dine interesser og deg som person

Forbered intervjuet

Som introvert er du nok en av de som tenker før du snakker og liker å være ekstra godt forberedt når du skal i et intervju. Sett deg godt inn i virksomheten før du skal dit, skriv ned spørsmål du ønsker svar på. Tenk også igjennom de «standard spørsmålene» som gjerne kommer i et intervju som: «Fortell litt om deg selv. Hvorfor ønsker du å jobbe akkurat her? Hva er dine styrker og hva trenger du å utvikle?» Har du tenkt igjennom disse er det lettere å prate uanstrengt.

Fortell hvem du er, du er introvert og dine sterke sider er for eksempel at du liker å analysere, du er en problemløser, liker å lage strukturer og generere ideer og selv om du er introvert har du god sosial kompetanse og jobber godt sammen med andre. Men du trenger kanskje muligheten til å kunne trekke leg litt tilbake og jobbe på egen hånd for å få energi.

Ikke vær redd for å ta små kunstpauser, bruk disse til å la mottaker få anledning til å la inntrykket av deg synke inn hos den som intervjuer og ikke fall for fristelsen til å fylle små pauser med «tomme» ord.

Klarer du dette viser du både integritet og autoritet og er samtidig tro mot din personlighet. Intervjuet kan være din sterkeste situasjon som introvert fordi du evner å være konsentrert og helt til stede i situasjonen. Er ikke så sikkert at en «pratmaker» klarer å gjøre det samme gode inntrykket.


Linus Jonkman har erfaring innen ledelse, organisasjon og markedsføring. Som konsulent har han blant annet samarbeidet med Sony, Ikea, Adecco og Cap Gemini. Jonkman har skrevet seks bøker om ledelse. Disse berører myke tema, som er vanskelige i virksomheter. Boken «Introvert – den tysta revolutionen» ble årets HR bok i Sverige i 2013.