​Jakten på generasjon Z

Ikke før har vi vennet oss til "særhetene" til generasjon Y, så kommer generasjon Z og banker på dørene i arbeidsmarkedet.

Rafael Garavito og Universum har snakket med mer enn 1,3 millioner unge mennesker over hele verden, hvorav 15-20.000 i Norge. Generasjon Z - i media den siste tiden også kalt "generasjon prestasjon" - er knapt kommet ut i arbeidslivet ennå. De eldste i denne kohorten er født i 1996.

Men allerede nå kan Garavito fortelle om klare forskjeller.

-- Blant annet avdekker Universums 2015-undersøkelse at generasjon Z avviker fra Y hva gjelder forventninger til arbeidsgiver. Norske generasjon Z-ere er mer opptatt av virksomheter som oppleves som suksessrike og pengesterke. Generasjon Y er på sin side mer opptatt av innovasjon og attraktive produkter og tjenester, sier Garavito.

Spanske Rafael Garavito har employer branding som et av sine arbeidsområder i det internasjonale employer branding-byrået Universum. Foruten å jobbe med det norske markedet er han også ansvarlig for Universum i Spania.

-- Det å generalisere egenskaper ved store grupper arbeidstakere er risikabelt, men kan likevel være nyttig for å avdekke de store linjene og på den måten kunne gi råd til arbeidsgivere om hva som oppleves som attraktivt for kommende generasjoner av arbeidstakere, sier han.

-- Vi ser at det er forskjeller både mellom ulike kull, men også mellom ulike land. Unge mennesker i Spania er for eksempel langt mer internasjonale i sitt tankesett enn de mer hjemmekjære nordmennene.

Garavito bidrar på en av de riktig spennende delsesjonene på HR Norges årskonferanse HR Forum i november - en delsesjon som fokuserer på generasjon Z og hva disse nyankomne arbeidstakerne bringer med seg inn i arbeidsmarkedet.

Foruten fokuset på suksess fremfor innovasjon, kan han fortelle at der generasjon Y velger kreative og dynamiske arbeidsplasser, velger generasjon Z steder hvor de kan reise eller flytte utenlands med jobb, og der hvor gen Y er opptatt av grunnlønn, prioriterer gen Z høy fremtidig inntjening.

Universums definisjon av disse to generasjonskullene plasserer mennesker født etter 1996 i generasjon Z, mens mennesker født fra tidlig 80-tall til 1996 er generasjon Y.

Du møter Rafael Garavito på HR Forum. Les mer om programmet og påmelding her.