Innovasjon: Hvorfor Finn hjelper ansatte med å etablere konkurrerende virksomhet

Jobber du i FINN.no og plutselig blir rammet av en strålende forretningsidé, risikerer du at arbeidsgiveren hjelper deg med å realisere den. Og jo skumlere idéen er for Finn, jo bedre.

Mange snakker om innovasjon, og stadig flere slenger ordet «disruptiv» foran. Det betyr at innovasjonen på en ofte dramatisk måte river i stykker et eksisterende marked.

Smarte virksomheter forsøker å ta disruptiviteten ved hornene ved å finansiere den.

Google er viden kjent for sin 20 prosent-filosofi. Utvalgte ansatte (oftest ingeniører) får fullt betalt, men kan bruke 20 prosent av tiden sin til selvvalgte prosjekter.

Den så vidt vi vet eneste norske virksomheten som gjør noe lignende er Schibsted-eide Finn.

Også her får du anledning til å forfølge dine egne strålende idéer, særlig hvis det er muligheter for at det kan bli en konkurrent til FINNs eksisterende tjenester.

Forskjellen på Google er at de ikke får betalt.

Jens Hauglum

– Vi kaller det «Sandbox», sier innovasjonsdirektør Jens Hauglum i FINN.no.

Ansatte som søker om lov til å leke seg i denne sandkassa må i utgangspunktet bruke fritiden sin på det. Men de får goder som tilgang på data fra Finn, brukere, bannerannonsering verdt en million kroner, servere, utviklingsverktøy, tilgang til Schibsteds innloggingstjeneste SPiD, rådgivning og støtte fra Finn både hva gjelder innovasjon, marked, HR og annet, og sist, men ikke minst betydningsfullt, kontorplass.

Dersom produktet begynner å tjene penger, beholder du 70 prosent av inntektene, mens Finn tar 30 prosent.

Så langt er det ca 25 ansatte som har signert kontrakt om å leke i sandkassa. To prosjekter er tilgjengelige for brukere, og flere er lagt døde etter prøving og feiling.

En av tjenestene – utleieplassen.no — er nominert til Intraprenørprisen som deles ut av Iterate i april. Det er en tjeneste som har likhetstrekk med airbnb,com, og kan bli en motvekt til denne suksessrike tjenesten.

Et prosjekt som ikke er i sandkassa, men som også handler om disruptivitet, er selskapet som nå har sin tjeneste pelp.no i beta. Samtlige ansatte i Pelp kommer fra Finn, og Finn har også finansiert hele selskapet.

– Det ser ut som om vi nå kan få en «ketchup-effekt» etter at vi har hatt dette konseptet gående i tre år, sier Hauglum.

– Når jeg skal presentere dette på Kompetansedagene i mai kan det derfor hende at jeg har enda flere konkrete case å fortelle om.

Finns motivasjon for å stimulere til denne formen for innovasjon er todelt.

– Først og fremst gjør vi det fordi vi erkjenner at innovasjonsarbeid krever ferdigheter, og skal man mestre nye ferdigheter kreves trening. Vi trener altså de ansatte og organisasjonen på innovasjonsevne og innovasjonsadferd, sier Hauglum.

En mindre uttalt motivasjon er forsøket på å sikre seg mot at konkurrenter etablerer disruptive tjenester som ødelegger for Finn.

– Finn ble selv i sin tid etablert som en tjeneste som var i direkte konkurranse med annonsemarkedene i Schibsteds aviser, minner Hauglum om.

Hva FINNs innovasjonstanker kan bety for HR er noe Jens Hauglum vil snakke mer om på de nevnte Kompetansedagene.

– Å tilrettelegge for innovasjon er en viktig oppgave for HR, minner han om. — Skal man etablere lignende konsepter som vi har gjort, må man regne med intern motstand. Heller ikke her i Finn er alle overbevist om at Sandbox er en god idé. Hvis du ikke har en kultur hvor det er lov å utfordre det etablerte er det vanskelig.

Han advarer også mot at det å stimulere til innovasjon kan tappe virksomheten for viktig kompetanse.

– Det er ofte nøkkelpersoner i virksomheten som kaster seg over noe slikt som dette. Da er det fort å tenke at «nei, han eller henne kan vi ikke la gå … vi trenger dem».