I stormens øye – kommunesammenslåing i et HR-perspektiv

Det blir en travel høst i Sandefjord. Ikke minst for organisasjons- og HR-sjef Magne Eckhoff. Den 1. januar blir tre kommuner til én. — Akkurat nå er det lite rom for vyer og visjoner i HR-avdelingen, sier Eckhoff. — Nå handler det om praktisk hverdag. Som at folk får lønna si den 15. januar.

Den 1. januar 2016 slår kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke seg sammen. I tråd med de klare politiske føringene og stimulansene for færre og større kommuner i Norge, er dette en av de første store kommunesammenslåingene, og mange følger spent med på hvordan det går.

Ikke minst de ansatte i de tre kommunene.

Organisasjons- og HR-sjef Magne Eckhoff i Sandefjord kommune er en nøkkelperson i prosessen, som i bunn og grunn er en fusjon mellom tre virksomheter.

— Hva er de største utfordringene dere møter i et HR-perspektiv?

— Å bygge noe nytt sammen er en spennende utfordring, svarer han.

— Det er tre store virksomheter som har sine egne måter å løse utfordringer på. Det er ulike lønnsnivå, og ulike fortolkninger av lover og regler. I en kommunal virksomhet handler HR mye om drift. En ting er å tenke de lange, spennende tankene om medarbeiderskap, lederutvikling og organisasjonsutvikling, men i en stor virksomhet med 5.500 ansatte er det den enkelte medarbeiders hverdag som opptar de fleste. Kan vi regne med den samme gode støtten fra HR som det gamle kontoret vårt i den gamle kommunen ga? Kommer lønna som vanlig inn på konto den 15. januar?

— Er jobbene til folk flest trygge?

— Politikerne var tidlig ute og sa at ingen skal miste jobben som følge av sammenslåingen. På den annen side kan vi ikke ha tre rådmenn, personalsjefer, økonomisjefer og så videre. Så vi har hatt store prosesser det siste året. Prosjektleder har etablert en egen ledergruppe, og det er gjort stillingsanalyser. Der det har vært konkurranse om stillingen har det blitt gjort grundige vurderinger.

Prosjektlederen for sammenslåingen er også den fremtidige nye rådmann i kommunen. Etter en utlysning og søknadsrunde, satte de tre kommunene sitt håp til tidligere oversykepleier Gudrun Haabet Grindaker. Hun har ledet prosjektet, etablert en egen ledergruppe, og hun overtar som rådmann fra 1. januar.

Rådmannen i Andebu blir assisterende rådmann, mens rådmannen i Stokke pensjonerer seg. Rådmannen i Sandefjord går over i en ny stilling til han pensjonerer seg ved 57, i følge Sandefjords Blad og Klassekampen med en årlig pensjon på 1,1 millioner kroner.

Også på politisk nivå skjer det omrokkeringer. I følge Klassekampen skriver Sandefjords Blad at at de to avtroppende ordførerne fra Stokke og Andebu hver får honorarer på 760.000 årlig. Politikerne har også doblet møtegodtgjørelsen og hevet utvalgsledernes godtgjørelser fra 40.000 til mellom 2 og 300.000 årlig, noe som har fått behørig omtale i lokalmediet.

Men politikerlønninger er ikke Eckhoffs bord.

— Hva er det som holder deg våken om natten i disse tider?

— Det er nok av ting som kan gi næring til tankene i sene nattetimer. Lederkabaler, reforhandling av særavtaler, ulike lønnssystemer, for å nevne noe.

— Våre eiere – de folkevalgte — har dessuten gitt klare signaler om at de forventer seg noen stordriftsfordeler allerede i 2017. De ønsker seg en effektivisering av administrasjonen slik at de kan få mer ressurser til tjenester til innbyggerne i den nye kommunen. Det er en utfordring også vi i HR må forstå og handle etter.

— Hva er de største blunderne og/eller aha-opplevelsene som andre i kommunal HR kan lære av uten å gjøre de samme feilene selv?

— Det er jo sånn at i slike prosesser er samarbeidet de ansattes organisasjoner svært viktig, både i det løpende arbeidet og i den formelle biten av det. På den formelle biten har vi lært å være veldig tydelige på representasjon: hvem er det vi formelt skal drøfte med? Hovedavtalen har tydelige regler på dette med informasjon, drøfting og forhandlinger. Det blir viktig for oss som arbeidsgiver å tydeliggjøre hvem den enkelte faktisk representerer.

Ellers er det viktig å holde fokus på at vi bygger en helt ny kommune, og den nye skal ikke være en blåkopi av det som var. Det er et møysommelig håndverk som krever presisjon og kvalitet – og ting tar tid.

Fakta: Nye Sandefjord

Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner slår seg sammen med virkning fra 1. januar 2017. Det lille tettstedet Vear, som ligger dels i Stokke og dels i Tønsberg, blir ikke med i sammenslåingen, men går heller inn i Tønsberg.

Nye Sandefjord kommune får ca 62.000 innbyggere, og vokser seg dermed inn blant de største kommunene i Norge. De tre kommunene i det bittelille fylket Vestfold kan også skryte av å være nesten like store som Oslo etter 1. januar — i areal.

Ulikt mange andre steder i landet, ble ikke beslutningen om sammenslåing overlatt til folket, men bestemt politisk. Noe av beslutningsgrunnlaget var en ringerunde til 1.000 innbyggere som konkluderte med at 85 prosent av de som hadde en mening gjerne ville slå seg sammen.

Sandefjord

Andebu

Stokke

Nye Sandefjord

Innbyggere*

45 820

5 937

11 657

63 414

Størrelse (km2)*

121,22

185,9

118,37

425,49

Ordfører

Bjørn Ole Gleditsch (H)

Bjarne Sommerstad (Sp)

Erlend Larsen (H)

Bjørn Ole Gleditsch (H)

Rådmann

Gisle Dahn

Stein Rismyhr

Vidar Andersen

Gudrun Haabet Grindaker

* Kilde: Wikipedia