Hvordan snakke med en leder som ikke bryr seg filla om HR?

Det er mer behagelig å snakke med folk som deler din lidenskap. Mot, trygghet og evne til å snakke godt med de som virkelig betyr noe skiller briljante HR-folk fra de gode. Professor Nick Holley vil gjerne hjelpe deg dit.

151104 HRN Nick Holley HR Forum

18. desember kan du bli med på workshopen "How HR can make a commercial impact". I workshopen vil han analysere hva som differensierer HR-folk som driver kommersiell HR og de som bare driver HR.

Her kan du se foredraget «Toppledere bryr seg ikke om HR», med professor Nick Holley fra HR Forum 2016:

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Nick Holley har intervjuet 40 toppledere om HR. Funnene var utgangspunktet for foredraget på HR Forum. Hans konklusjon om at toppledere ikke bryr seg om HR er kort og brutal, men har en tilleggsdimensjon:

I den grad lederne bryr seg er det når HR gjør en dårlig jobb.

— Det er mange ting de ikke egentlig bryr seg om, men bare forventer at HR tar seg av, sier han i et intervju med HR Norge. — Når de bryr seg er det fordi HR gjøres på en dårlig måte.

— Ledere måles på verdiene de skaper, enten det er verdier for samfunnet, en god sak eller for aksjonærene. Deres anliggende er om virksomheten har det som trengs for å levere på løftene — den rette kulturen, de rette folkene, den rette stilen, de rette verdiene.

For å gjøre seg relevant for toppledelsen trenger derfor HR å tenke, snakke og handle annerledes.

— Dette er tema for workshop’en i april, sier Holley. — Vi skal jobbe med teknikker og verktøy for hvordan du skal strukturere en konversasjon med toppsjefen om strategi og mennesker. Vi kommer også til å jobbe de emosjonelle sidene av en slik dialog - hvordan du skaper troverdighet og tillit.

Ikke alle HR-folk har det som trengs, i følge Holley. Han viser til ni års forskning på hva som kjennetegner de beste HR-folkene.

— Først og fremst IQ i en utvidet forstand, sier han. — Evnen til å tenke systemisk og ikke bare lineært. Dernest forretningsteft, og til slutt verdier, holdninger og adferd.

Han minner om at HR-folk, som folk flest, heller mot å gjøre det de syns er morsomt og lett, snarere enn å gjøre det som skaper verdier. Trygghet og mot til å snakke med de rette, og for noen - ‘skumle’ - folkene er det som skiller klinten fra hveten i HR.

Trygghet og mot til å snakke med de rette folkene er det som skiller klinten fra hveten i HR.

— En gang tidlig i min karriére fikk jeg en tilbakemelding fra en leder. «Problemet med deg, Nick», sa han, «er at du først og fremst snakker med folk som deler din lidenskap. Det er ikke de du skal snakke med. De rette folkene å snakke med er de politiske ‘value adders’.»

De ‘rette’ folkene er ikke alltid de mest behagelige å prate med.

— Jeg gjorde en jobb i Russland, avslutter Holley. — Etter workshop’en kom en HR-direktør bort til meg og oppsummerte dagen:

«Jeg har lært at til nå har jeg jobbet mot feil folk, og at de rette folkene er noen drittsekker.»