Hvordan kan HR nyttiggjøre seg åpen innovasjon og dugnadsånden fra open source?

Mens HR strever med å finne belønningsmodeller som bidrar til høyere produktivitet deler titusenvis av programmerere rundhåndet og gratis av sin tid og kunnskap. Professor Georg von Krogh tror vi kan lære noe om motivasjon av Open Source-bevegelsen.

I en verden hvor det meste handler om kjøp og salg er åpen kildekode et fascinerende fenomen. Titusenvis av av programmerere verden over bruker tid og energi på å bidra i dugnadsprosjekter hvor de skriver kode som inngår i store, kompliserte, åpne, gratissystemer av høy kvalitet og forretningsmessig nytte.

Et av de mest kjente eksemplene er Wordpress, som i dag er det dominerende publiseringssystemet på Internett. Det brukes av millioner av nettsteder inkludert kjente merkevarer som Coca-Cola, Disney og New York Times.

HR Norge snakket nylig med Georg von Krogh, professor ved den tekniske høyskolen ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich).

Von Krogh holder foredrag på HR Forum i november, og temaet hans er åpen innovasjon. Det han er opptatt av og forsker på er hvordan også "vanlige" virksomheter kan nyttiggjøre seg åpen innovasjon.

Åpen innovasjon handler om at en virksomhet åpner sitt innovasjonsøkosystem mot omverdenen. Eksterne får innblikk i og kan delta i innovasjonsprosjekter som tidligere ble voktet og hemmeligholdt av hensyn til konkurransesituasjonen.

-- HR kan og bør ha en viktig rolle i dette, sier von Krogh. -- HR har en rolle i utvikling av talenter internt, og vi ser nå at HR også kan bruke sin kunnskap og erfaring til å motivere talenter og eksperter utenfor virksomhetens vegger.

Han ser for eksempel for seg at HR bidrar til å organisere idé-konkurranser eller hackathons som tar sikte på å løse spesifikke problemer.

-- HR kan også jobbe veldig aktivt med "innovasjonsmeglere" som for eksempel InnoCentive, sier han.

Dette er en nettbasert innovasjonsplatform hvor "verdens smarteste folk konkurrerer om å levere idéer og løsninger på viktige forretningsrelaterte, sosiale, politiske, vitenskapelige og tekniske utfordringer".

-- HR har mange virkemidler til rådighet for intern motivasjon, gjennom karriereveier, lønn, utdanning, arbeidsoppgaver og annet. Det verken de eller vi vet nok om er hvordan man motiverer mennesker som ikke jobber for bedriften til å gjøre det - frivillig, anfører professoren.

For selv om han i en årrekke har forsket på åpen kildekode og drivkrefter, er ikke funnene overførbare til en situasjon hvor de samme menneskene skal gi tid og krefter til en kommersiell virksomhet.

-- Det som motiverer folk i open source-miljøet at de får en status blant likesinnede - "peer recognition". Spørsmålet er hvordan man kan bruke denne drivkraften slik at de bidrar i andre sammenhenger. Mange aktører jobber med eksterne utviklere, og det vi ser er viktig er at det er en åpenhet og respekt i forholdet til de eksterne. De vil anses som kompetente og være likeverdige med sine ansatte kolleger. Kunnskap om hvordan man bygger kultur i "peer communities" er viktig for å få dette til å fungere, sier professoren.

-- Mange forstår betydningen av åpen innovasjon, avrunder professor von Krogh. -- Men de færreste -- heller ikke vi som forsker på det -- vet hvordan vi løser innovasjonsproblemet når man jobber med eksterne kilder. Det vi vet, er at det er en helt ny form for å tenke innovasjon, og at det har stor effekt på en virksomhets resultater, sier han og fastslår at:

-- Det er en direkte sammenheng mellom deltagelse i open source, satsning på mangfold og virksomhetens evne til å få til noe av kreativiteten.

Professor Georg von Krogh er en av de mange foredragsholderne du allerede nå kan glede deg til å møte på HR Norges store konferanse HR Forum i november.

-- Jeg gleder meg selv til å holde dette foredraget, sier von Krogh. -- Forrige gang jeg holdt foredrag for HR Norge (i 2008, red. anm) hadde jeg utrolig mange gode samtaler med svært kompetente og kunnskapsrike HR-folk som imponerte meg med sin innsikt og inspirerte meg i min forskning.


Oppslagsfoto: Ed Seymour (Flickr Creative Commons) og ETH Zürich.