Hvem bestemmer? Arbeidsgiver eller den ansatte

At noen bestemmer over oss kan oppleves som vanskelig, også i arbeidslivet. Arbeidsgiver har som oppgave å ivareta virksomheten og sørge for forsvarlig drift, og må derfor kunne iverksette nødvendige tiltak som berører deg som arbeidstaker. Vi omtaler dette som arbeidsgivers styringsrett.

Temaet arbeidsgivers styringsrett kommer opp på Arbeidsrettskonferansen 2015. Men hva er egentlig arbeidsgivers styringsrett i praksis? Styringsretten innebærer retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet innenfor de rammene arbeidsforholdet som ble inngått. Styringsretten er ikke lovregulert og bygger på en generell sedvane om at arbeidsgiver må kunne gi rimelige og nødvendige instrukser innenfor arbeidsforholdet, ettersom arbeidsavtalen ikke kan angi i detalj alt som ligger innenfor arbeidstakers plikter.

Når ting ikke er ivaretatt i loven, kontrakten eller tariffavtalen og arbeidsgiver trer inn og bestemmer, kan dette oppleves som maktbruk og et overgrep av den ansatte. Selv om Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver plikter som skal gi en bedre maktfordeling og ivareta begge parter er det ikke mulig å lovfeste alle forhold.

Høyesterett har hatt en rekke saker knyttet til styringsrett, generelt går sakene på endring av arbeidstid, lønn, oppmøtested og pålegg om oppgaver. Noen av de mest kjente sakene er «Nøkk dommen» fra Stavanger, «Teatercafe dommen»i Oslo og Statoil-Kårstø dommen.

«Nøkk – saken» handlet om brannmenn som arbeidet på «brannbåten» Nøkken i Stavanger, båten hadde ingen utrykninger og de ansatte hadde stort sett bare fritid. Stasjonen på land hadde over 3000 utrykninger i løpet av året og hadde behov for arbeidskraft. Dermed ble de ansatte på båten pålagt å møte på brannstasjonen og jobbe som brannmenn på land. Det ble stilt krav til at de måtte jobbe vakter som vanlige brannmenn, endringen ble oppfattet som urimelig av de ansatte som motsatte seg overflytting. De gikk til sak. Høyesterett bestemte etter å ha tolket arbeidsavtalen at de måtte finne seg i avgjørelsen. Saken ble en historisk vending i rettslig sammenheng i denne type saker.

«Teatercafe dommen» – grunnet i at servitørene levde godt på en grei tarifflønn og fikk i tillegg tips på mellom 150 000 200 000 i året som nesten ikke ble skattlagt. Slik hadde det vært i 70 år. Kokkene ble sure, servitørene serverte jo kokkens verk. Fornøyde gjester er alles fortjeneste så kokkene ville ha sin andel. Servitørene sa nei, det oppsto dårlig arbeidsmiljø hvor alle ble sure, også gjestene da kokkene demonstrerte ved at gjestene fikk servert kald mat.
Ledelsen bestemmer at tips skal deles 50/50 mellom kokker og servitører. Servitørene gikk da til sak endte i høyesterett hvor servitørene måtte godta avgjørelsen. Ledelsens hensikt var at bedriften skulle gå godt, de måtte sikre virksomheten, endringen var vond for servitørene som hadde hatt ordningen i 70 år. En undersøkelse viste at gjestene trodde de ga tips til kokken og servitøren – noe de ikke gjorde, gjestens hensikt var å gi til begge så avgjørelsen kunne forsvares.

Statoil på Kårstø hadde en sak om arbeidstid. De ansatte brukte 20 minutter fra de kom inn porten til de var klare for jobb. Arbeidsgiver ønsket arbeidstiden regnet fra det tidspunkt de ansatte sto klare til å jobbe, og oppmøtetiden ble da omgjort. De ansatte gikk rettens vei men, avgjørelsen ble godkjent i høyesterett.

Det finnes også fallgruver arbeidsgiver lett kan gå i når de benytter sin styringsrett. Tenk nøye over om dette er en endring som trengs og hvor viktig er den. Er den virksomhetskritisk? Gå i dialog med, snakk og diskuter med de ansatte. Involver så langt det er mulig for å få bedre beslutninger. Da blir endringsviljen større og samhandler man tett så det blir bedre for alle.

Arbeidsgivere som er for raske kjører på og møter motstand, blir konflikter. Veldig store endringer som blir tredd over hodet på ansatte møter ofte sterk motstand og fører til saker som havner i rettsalen.

Arbeidsrettskonferansen 16. april vil Jan Fougner ta opp temaet styringsrett hvor temaet i foredraget er: «Arbeidsgivers rett til å velge sine ansatte».

Om foredragsholder:
Jan Fougner
er partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS og arbeider med konflikt- og krisehåndtering. Fougner har skrevet doktoravhandling med tittelen «Endring i arbeidsforhold, Styringsrett og arbeidsplikt». Han er spesialist på prosedyre og arbeidsrett, og har omfattende erfaring fra en rekke høyprofilerte saker som involverer rettslige, politiske og omdømmemessige risikoer der han har bistått styre og ledelse i private og offentlige virksomheter. Han har ledet flere store granskninger og har møterett for Høyesterett.

Kilder:
Podcast om Arbeidsgivers styringsrett med Jan Fougner, lytt til innlegget her.
Jusinfo.no