HRtv: Samarbeid - ikke alltid svaret?

Fokuset på hvor viktig det er med samarbeid er blitt for snevert i mange virksomheter, mener Emmanuel Gobillot.

«Hvis du vil gå raskt, gå alene, men hvis du vil gå langt, gå sammen», er et mye brukt afrikansk ordtak.

«Men hva hvis du vil gå både raskt og langt?», spør Emmanuel Gobillot, fransk-britisk forfatter av blant boken «Disciplined Collaboration».

«Samarbeid» er i de fleste HR-folks ører et udelt positivt ord. Men kan det bli for mye samarbeid? Stadig flere kritiske røster antyder det. En av dem er Emmanuel Gobillot. — Samarbeid er så trendy at det er vanskelig å opponere, sa han i et tidligere intervju med HR Norge. Her gir han et lyninnblikk i sine refleksjoner. Les også vårt intervju med ham her: http://bit.ly/2fAXH3I