HR-undersøkelsen 2020 er i gang

I de siste årene har vi sett at store og viktige arbeidslivstrender har truffet virksomheter med stor kraft. Og at noe av forutsetningen for å oppnå fordeler knyttet til disse endringene har vært å styrke evnen til å tilpasse seg stadig fortere og smidigere.

HR undersokelsen 2019 3

Men hvilke grep virksomhetene gjør for å oppnå dette, har vært høyst uklar. Det er åpenbart mange veier til Rom, og vi overøses av både oppskrifter og tungt skyts fra både ledelsesforskning og suksesshistorier i medier. Årets HR-undersøkelse setter derfor fokus på hva virksomhetene faktisk gjør i dag for å kunne være tilpasningsdyktige og vil gi oss en status på om de foretar store endringer og hva disse går ut på.

HR-undersøkelsen er et årlig samarbeidsprosjekt sammen med EY og i årets undersøkelse samarbeider vi i tillegg også med alle HR-foreningene i Norden slik at vi kan få innsikt i utviklingstrekk ikke bare i Norge, men også i Sverige, Danmark, Finland og Island.

Undersøkelsen går til et utvalg av HR-ansvarlige i alle de nordiske landene. Vi oppfordrer så mange som mulig av dere som mottar den til å besvare undersøkelsen, fordi det vil gi et bredere totalbilde og gir mulighet til å gå dypere ned i de nasjonale svarene. Undersøkelsen er anonym, slik at resultatene ikke vil kunne knyttes til enkeltvirksomheter.

I etterkant av datainnsamlingen vil vi lage en oppsummering av funnene, og som tidligere år vil de presenteres og diskuteres på seminarer i ulike norske byer. De som deltar i undersøkelsen vil få invitasjoner til seminarene i februar, og få tilgang til en nordisk rapport hvor man kan se resultater både innad og på tvers av landegrensene.

For spørsmål om HR undersøkelsen kontakt:

E-post: ingvild.Johnson@hrnorge.no