HR-undersøkelsen 2017

Mange organisasjoner og arbeidstakere er usikre på hva de kan forvente av fremtidens arbeidsliv. Daglig kan vi lese artikler om robotisering, kunstig intelligens, digitalisering, og endringer i jobber. Hva gjør så virksomhetene egentlig for å imøtekomme disse trendene? Hvordan tar de beslutninger som skal bidra til gode resultater på både kort og lengre sikt? Hvilke HR-områder mener de må styrkes i de neste 3-5 årene, og hvordan vurderer de sine egne prestasjoner innenfor disse områdene i dag? Dette er noen av spørsmålene som vil belyses i årets undersøkelse.

HR-undersøkelsen er et årlig samarbeidsprosjekt sammen med EY (tidligere Ernst & Young), og vi gjennomførte undersøkelsen for første gang i 2007. I år har vi gleden av å utvide undersøkelsen gjennom å ha et nordisk samarbeid med HR-foreningene, slik at vi kan få innsikt i trender ikke bare i Norge, men også i Sverige, Danmark, Finland og Island. Gjennom undersøkelsen vil vi få et tydeligere bilde av hvordan ulike organisasjoner opplever at trendene gjør seg gjeldende hos dem, hvor langt virksomhetene har kommet med tiltak, og ikke minst hva slags organisasjoner og arbeidsliv de ser for seg at vi står overfor fremover.

Trendene i undersøkelsen er delt inn i fire kategorier:

1. Automatisering av stillinger og oppgaver - automatisering av spesifikke oppgaver innenfor en stilling samt full automatisering av hele stillinger

2. Global arbeidsstyrke «on demand» - skiftet fra standarden med lokale kontrakter for ansettelse til mer fleksible og globale bemanningsløsninge

3. Demografisk drevet endringer i de ansattes forventninger - aldringen av arbeidsstyrken kombinert med en økning av ansatte fra milleniumsgenerasjonen og et større etnisk mangfold er forventet å påvirke hvordan bedrifter møter ansattes krav

4. Beslutninger drevet av dataanalyse - det fortsatte trykket på å bruke dataanalyse relatert til ansatte for å forklare tidligere scenarier, forutsi fremtidige scenarier og automatisere beslutningsprosesser sies å ha betydelige konsekvenser på tvers av organisatoriske funksjoner.

Undersøkelsen går til et utvalg av HR-ansvarlige i alle de nordiske landene. Vi oppfordrer så mange som mulig av dere som mottar den til å besvare undersøkelsen, fordi det vil gi et bredere totalbilde og gir mulighet til å gå dypere ned i de nasjonale svarene. Undersøkelsen er anonym, slik at resultatene ikke vil kunne knyttes til enkeltvirksomheter.

I etterkant av datainnsamlingen vil vi lage en oppsummering av funnene, og som tidligere år vil de presenteres og diskuteres på seminarer i ulike norske byer. De som deltar i undersøkelsen vil få invitasjoner til seminarene i september, og nytt i år er at vi også vil lage en felles nordisk rapport slik at vi kan se resultater både innad og på tvers av landegrensene.

For spørsmål om HR undersøkelsen kontakt: E-post: henrik.ohrn@hrnorge.no