HR trender – Ny artikkelserie fra HR Norge

I neste uke lanserer HR Norge den første artikkelen om HR trender innen noen av de viktigste områdene hvor HR bidrar til forretningsmessig verdi. Vi ser på hva som skjer akkurat nå, og forsøker også å se litt inn i krystallkulen.

Vi har i de siste årene sett omfattende globale krefter som har voldsom effekt og konsekvens for arbeidsplassene våre, arbeidsstyrken og ikke minst hvordan arbeidet utføres og tilrettelegges. Bedrifter og organisasjoner blir utsatt for såkalte «disruptions» mer enn noen gang tidligere - og selv om dette er en floskel vi har fremsatt i årevis, så utsettes vi nå for flere endringer enn noen gang.

Noen av de største drivere for alle disse «disruptions» og endringer er i følge Bersin 2016:

1) Demografiske omveltninger

2) Digitalisering og teknologisk utvikling

3) Nye sosiale kontrakter

1. Demografiske omveltninger

De demografiske omveltningene byr blant annet på at arbeidsstyrken både har blitt yngre og eldre, og i tillegg har dette medført større mangfold. De såkalte «millenials» utgjør omkring halvparten av arbeidsstyrken nå. De kommer med høye forventninger til belønning, meningsfylt jobb, konstante lærings- og utviklingsmuligheter og raske karrière fremskritt. Samtidig blir den «eldre» generasjon utfordret på å tilpasse seg nye roller som mentorer og coacher, ofte underordnede til juniorkollegaer. Dette betyr også økt grad av mangfold, så det må være høyt fokus på inkludering og felles verdier som kan binde menneskene sammen.

En av de største demografiske utfordringene som vil ramme mange bedrifter i overskuelig fremtid, er at opp mot 40 prosent av senior lederne går av med pensjon. Forbes: (Challenges for HR Directors in 2016, des. 2015). Dette stiller bedriftene ovenfor store utfordringer med tanke på etterfølgerplanlegging og kunnskapsoverføring. Hvordan sikrer man at all den viten og kunnskap disse seniorene sitter med overføres til neste generasjon og blir i organisasjonen.

2. Digitalisering og den teknologiske utvikling

Digital teknologi er nå overalt – den utfordrer eksisterende forretningsmodeller og endrer radikalt arbeidsplassene og den måte jobben utføres på. Teknologi som utvikling i innhold og omfang av mobile enheter, 3D printing, sensorer, kognitiv databehandling og «internet of things» endrer på hvordan bedrifter designer, produserer og leverer stort sett alle produkter og tjenesteytelser. Samtidig har de digitale «disruptions» og de sosiale nettverk endret på hvordan organisasjoner ansetter, leder og støtter medarbeidere. Mange av de trendene som vi ser i innovative bedrifter i dag, og som beskrives i de kommende artikler, handler om at organisasjonene og HR forsøker å finne ut hvordan man i en så kompleks verden kan forenkle og forbedre arbeidsopplevelsen for den enkelte ved blant annet å jobbe med design tenkning og adferds-økonomi.

3. Ny sosial kontrakt

En ny sosial kontrakt utvikles i disse år mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne nye kontrakten er den store «driveren» til omfattende endringer i arbeidsgiver-arbeidstaker relasjonen. Unge mennesker i dag anslår at de kommer til å ha mange arbeidsgivere igjennom karrieren sin, og de forlanger en berikende erfaring og arbeidsopplevelse hver gang. Dette leder til forventinger om raske hopp på karriere stigen, en overbevisende og fleksibel arbeidsplass, og en opplevelse av misjon og formål med arbeidet.

Hvilken innflytelse har alle de her krefter på den måten vi driver HR på?

Det ser HR Norge nærmere på i den nye artikkelserie. I de kommende uker ser vi på trendene innen for hvert av de følgende områder, hvor vi avdekker et område hver uke:

  • Læring
  • Agilititet
  • Organisasjonsdesign
  • Kultur
  • Talent Management
  • Engasjement
  • Digital HR
  • Design tenkning
  • HR Kompetanser
  • Lederskap

Første artikkel i serien om trendene innen organisatorisk læring kan du lese allerede i neste uke.