​HR-systemet transformerer Ifs HR

For to år siden hadde If et stort antall ulike HR-systemer. Hanne Sætherø har ledet arbeidet med å integrere alt til ett system. Det har gjort hverdagen enklere for HR, og også, som en bonus, vært en endringsdriver for hele selskapet.

HR Tech presentasjon If Skadeforsikring redigert

Hanne Sætherø er «Head of HR Infrastructure» i If Skadeforsikring. De siste to årene har hun stort sett utelukkende holdt på med prosjektering og implementering av det nye globale HR-systemet til selskapet.

– Vi er i syv forskjellige land, forteller hun. – Vi hadde minst like mange HR-systemer. I dag har vi et felles system. Det startet med et lite pilotprosjekt, mens i dag ser vi at dette systemet ikke bare blir et HR-system, men det blir en felles infrastruktur for hele selskapet. Det blir en muliggjører for HR-transformasjon.

– Hva er ditt viktigste budskap der?

– At det er en tøff reise, men det er den eneste veien å gå for virksomheter over en viss størrelse.

If har nesten 7.000 ansatte fordelt over de fire nordiske og de tre baltiske landene. HR-organisasjonen er på vel 100 mennesker. Da Hanne og If dro i gang dette prosjektet for to år siden, var det ulike systemer på ulike steder, og de HR-systemene som fantes var ikke koordinert.

– Vi brukte mye tid på å samle informasjon til fellesrapportering, sier hun. – Det var vanskelig å gi et helhetsbilde for hva som var status for HR på tvers av organisasjonen. I dag er vi 80-90 prosent ferdig med implementeringen. Vi er ikke helt i land, men vi kan allerede se hvordan vi om kort tid vil kunne få en komplett HR-status ved et klikk – ikke basert på to uker gamle data, men øyeblikksdata.

Det globale systemet er et behov selskapet har kjent på lenge, men inntil nylig var det få, om noen systemer som tilfredsstilte kravene og ønskene.

– Markedet for globale HR-system har vært veldig umodent, sier Hanne. – Vi har vært og sett på slike systemer tidligere, men fant ikke at det var noen leverandører som kunne tilfredsstille det vi ønsket å oppnå. Da vi for noen år startet arbeidet med en HR-strategi hvor vi spurte oss selv hva HR skal være fremover, tok vi en ny runde for å se om det nå var systemer som kunne hjelpe oss å å gjøre det vi ønsket å gjøre. Da, etter to store forprosjekt, konkluderte vi med at markedet er der, og at det finnes leverandører som kan tilfredsstille globale behov.

If valgte Workday, som er en leverandør som har god medvind for tiden.

Nå som brikkene er i ferd med å falle på plass, kommer det stadig nye ønsker og behov om integrasjon mot andre systemer. Ønskene kommer ikke bare fra HR, men fra hele organisasjonen.

– Vi ser at vår HR-funksjon er blitt en ferskvare, og mange er interessert i HR-informasjon. Fra å være et HR-prosjekt har det kommet midt ut på gulvet, og det er mange interessenter som ønsker å koble seg på våre data.

«Vår HR-funksjon er blitt en ferskvare»

– Hvordan har det påvirket HR?

– Det begynte jo med «bare» et system for HR, men nå er vi på vei inn i en mer eller mindre total HR-transformasjon som følge av det. Vi får mer effektive prosesser, og underveis stiller vi kritiske spørsmål: Hvorfor gjør de det sånn og sånn? Trenger vi å ha administrative medarbeidere i hvert land, eller kan vi ha sentrale ressurser. Vi tenker også nytt om roller og hva innholdet i de skal være.

– Hva er baksiden av medaljen?

– Det er veldig komplekst. Vi startet i et hjørne, så plutselig stod vi en situasjon hvor alle ville ha data og integrasjoner.

– Hva med deg, er du mest HR eller mest IT?

– Godt spørsmål. Jeg er nok mest HR, men mye av min tid går med til IT-saker. Det er viktig å ha forståelse for IT, og det at det er i skyen krever også en type kompetanse som er annerledes enn ved tradisjonelle HR-systemer. HR-kompetansen vår blir utfordret.

– Vil du anbefale dette til dine beste venner?

– Ja, og jeg tenker at det bør være en viss størrelse på en bedrift før det er nyttig. For den lille lokale kjeden med 2-3 butikker blir det både for dyrt og for tungt. Men i store bedrifter bare øker og øker kravene til HR hva gjelder rapportering, compliance, personvern, data, sikkerhet og mye annet.

– Hvilke tabber har dere gjort som andre kan og bør unngå?

– Tenk stort helt fra begynnelsen hva gjelder IT-arkitektur, integrasjon, og hvordan det skal se ut. Det er enklere å tenke de store tankene i begynnelsen enn når du skal implementere. Jeg vil også råde til at det finnes en klar strategi og tankegang bak det som gjøres, ellers er det veldig vanskelig å drive denne type prosjekt.

«Det er enklere å tenke de store tankene i begynnelsen enn når du skal implementere»