HR som virksomhetens arkitektkontor

Når folk løftes ut av sine tradisjonelle hierarkier og faste siloer og inn i den ukjente matrisen med agile team, nye metodikker og større frihet, skjer det mye spennende og bra. Men det kan være fort gjort å miste helheten av syne. – Noen må ha rollen som hovedarkitekt, råder NRKs organisasjonsdirektør, Olav Hypher.

For å holde tritt med det nødvendige endrings- og innovasjonstempoet, erkjenner mange virksomheter at noe av nøkkelen er å, i større grad enn tidligere, koble mennesker og ideer på tvers av organisasjonen. – Når vi går fra en kjent måte å organisere oss på og over til det litt ukjente, med å sette sammen tverrfunksjonelle og agile team, er det viktig at noen er opptatt av helheten, sier Hypher.

Risikerer at ting ikke henger sammen

I NRK ble en ny organisasjonsdivisjon opprettet
1. mai i år, med Hypher som direktør med egen stol rundt toppledelsens bord. Han kommer til HR Forum 2019 for å holde foredraget «HR rigget for fremtiden», hvor han blant annet vil dele av sine erfaringer og tanker om hvordan HR som «arkitektkontor» kan øke fart, samarbeid og innovasjon i organisasjonen.

– Vi er midt i spranget fra en måte å organisere på og inn i noen nytt. I denne perioden med utforskning av måter å jobbe på ser vi mye spennende og bra, men vi risikerer også at ting ikke henger sammen, slik at vi for eksempel erstatter gamle siloer med nye mer agile siloer, sier han og forklarer arkitekt-metaforen:

– Det handler om å skjønne hva byggherren har behov for. Altså å forstå oppdraget og strategien, og klare å omdanne det til et nytt bygg – eller for vår del helt konkrete organisasjonsløsninger. Arkitekten vet hvilke vegger som er bærevegger og hvilke som enkelt kan flyttes på. Jeg tenker det er viktig at noen har perspektivet på hvordan organisasjonen utvikler seg inn i toppledelsen, sier Hypher.

Ny, konkret kompetanse

Hva kreves av HR for å kunne ta den rollen?

– Noe handler om kompetanse og rolleforståelse innenfor HR, og noe om å bygge sterke nok nettverk med andre, sier organisasjonsdirektøren og utdyper:

– Av konkret kompetanse må man kunne noe om organisasjonsdesign, arbeidsflyt- og verdistrømanalyse og å kunne de nye samhandlingsverktøyene og andre digitale verktøy.

Og så handler det om å tenke organisasjonsarbeid i et større perspektiv.

– Selv om mange allerede er flinke til det, kan det være lett å bli låst i klassiske disipliner og roller som man har med seg fra den gamle hierarkiske måten å drive på. Det kan være helt andre disipliner som kan være relevante for at organisasjonsdivisjoner skal levere i framtiden, sier han.

Tverrgående virkemiddelapparat

HR bør altså begynne å se på seg selv som det felles og tverrgående virkemiddelapparatet virksomheten har.

En slik organisasjonsdivisjon vil først og fremst lykkes ved å jobbe gjennom de andre divisjonene. Direktørene for IT-, økonomi- og strategi kan ha en tendens til å leve i hver sine ulike verdener. De må virke sammen. Og da kan det plutselig skje at en organisasjonsdivisjon kan utrette mye mer nettopp fordi man jobber gjennom og sammen med de andre divisjonene og skaper en helhet, sier Olav Hypher.