"HR påtvinger oss galaksens mest hatede systemer"

Er inflasjonen i IT-systemer i ferd med å bli et arbeidsmiljøproblem? Det mener svenske Jonas Söderström. som hevder at "HR påtvinger oss galaksens mest hatede systemer".

Jonas Söderström har skrevet en brannfakkel av en bok om hvordan inflasjonen i IT-systemer forsurer arbeidsmiljøet. Den egentlig teknologiglade mannen hadde sett seg lei på hvordan IT-systemer krever stadig mer av den enkelte arbeidstakeren, og hvordan mer og mer av det som kreves av oss oppleves meningsløst og drepende på produktiviteten.

Tematikken tar Söderström med seg til HR Tech, en konferanse som setter fokus på teknologi og HR.

-- Jeg gleder meg til å snakke til et HR-publikum, sier Söderström, som i fjor kom med en norsk versjon av boka «Jævla drittsystem!».

-- Jeg gleder meg til å snakke til HR, fordi HR har en viktig rolle å spille i et voksende arbeidsmiljøproblem som man mer eller mindre ubevisst har påført de samme arbeidstakerne man er gitt i oppgave å verne arbeidsmiljøet for.

Söderström sikter til det voksende antallet IT-systemer arbeidstakere må forholde seg til.

Han sier at IT-systemene er mange, vanskelige å holde rede på, forstå, tolke, og ofte skal man ha ulike brukernavn og passord for ulike systemer som strengt tatt burde hatt vett til å prate med hverandre.

-- Dette er noe HR bør forstå, sier Söderström. -- Det er blitt et stort arbeidsmiljøproblem.

Boken tar for seg den enorme veksten i antall utfordringer vi skal løse ved hjelp av et IT-system. Han sammenligner det med bilens fremvekst, et framskritt i seg selv, men noe vi adopterte fullstendig ukritisk. Prisen vi har betalt er høy i form av forurensning og ineffektiv transportsystemer.

Ikke minst i offentlig sektor har vi sett en endeløs rekke av it-fiaskoer, også her i Norge.Blant annet nevner boken forsinkelsen av den nye straffeloven, som skyldes at man ikke klarer å få ferdig politiets og domstolenes nye lovdatasystem.

«Maktfordelingsprinsippets tradisjonelle tredeling i en lovgivende, dømmende og utøvende makt har altså fått it-prosjektgruppen som en fjerde gren», skriver den tydelig engasjerte og inspirerte oversetteren Bent Sigmund Olsen.

HRs ansvar for dette er todelt, mener Jonas Söderström. For det første handler det om arbeidsmiljøforurensning som følge av et voksende antall systemer ansatte må forholde seg til.

For det andre er det den delen av IT-systemene som er lagd og innført som en HR-funksjon selv.

Og de er blant de verste av dem alle, skal vi tro den svenske forfatteren.

— HR-systemer er de mest hatede IT-systemer i galaksen,tordner han.

Han trekker frem et eksempel - reiseregninger.

— Alle hater jo reiseregninger. En undersøkelse i Finland viste at det er en nedre grense på 500 kroner før arbeidstakerne i det hele tatt gidder å skrive reiseregning. De betaler heller selv.

«Jævla drittsystem!»: En av de første bøkene som behandler datasystemer og programmer som et arbeidsmiljøproblem.Den beskriver de typiske feilene som gjør at datasystemer fungerer dårlig, og ender med å bli et problem heller enn en løsning.

Nysgjerrig? Du kan laste ned kapittel 3 av boka her. Kapittelet heter "Rigide systemer, digital taylorisme" og starter i et alpinanlegg som ikke kan yte deg service fordi dataanlegget ikke tillater det. Klikk her for å laste ned: Jonas Söderström: Jævla drittsystem - kapittel 3: Rigide systemer, digital taylorisme.