HR Norges Lederpris 2017

HR Norge har siden 1989 delt ut HR Norges Lederpris, tidligere kjent som Kunsten å Lede. Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater for virksomhetene.

Marianne andreassen oppslag

HR Norges Lederpris er blitt en institusjon i norsk arbeidsliv. At den deles ut av medlemmene i en organisasjon som har som en av sine viktigste oppgaver å utvikle og ivareta godt lederskap gir den ekstra tyngde og prestisje.

HR Norges Lederpris 2017 går til administrerende direktør Marianne Andreassen i Statens Lånekasse for utdanning.

Prisvinner Komite2

Fra venstre: Even Bolstad, Marianne Andreassen, Vibeke Hammer Madsen, Trude S. Husebø

I januar 2016 stod Marianne Andreassen på scenen på HR-konferansen for offentlig sektor på Lillehammer og holdt et forrykende foredrag om hva vi kan og bør gjøre for å heve produktiviteten i offentlig sektor. Tittelen på hennes foredrag var «Det går fremover i offentlig sektor, men altfor sakte». (Artikkelen fortsetter under videoen.)

I jobben som toppleder for Statens Lånekasse for utdanning har Marianne Andreassen derimot holdt et høyt tempo i sluttføringen av et omfattende moderniseringsprogram, og hun fortsetter den høye farten for å utnytte nye muligheter. Omstillinger brukes kontinuerlig for å bedre kundeopplevelsen.

Lånekassen fikk i år nok en gang topplasseringen, blant myndighetsorganer i innbyggerundersøkelsen, på tilfredshet med tjenestene og er også best på tillit. Organisasjonen blir utfordret underveis blant annet gjennom at alle medarbeiderne har deltatt i utprøvingen av kunstig intelligens for å lære.

IT-plattformen internt er i dag skybasert, og sky vurderes nå for kundesystemene. Sky først-strategien er viktig for tilgang til innovasjon. Oppnådde resultatet er økt samhandling mellom de ansatte og en stor og økende grad av selvbetjening fra elever, studenter og tilbake betalere.

Et grunnleggende tankesett ved omstillingsprosessene i Lånekassen er å gjennomføre tilpasning i organisasjonen samtidig med tjenesteutviklingen, i motsetning til å vente til tjenester er utviklet og deretter tilpasse organisasjonen. Metoden gir store fordeler, men er også krevende, spesielt for organisasjonen, som har vært gjennom nedbemanning, flere organisatoriske endringer og som nå reduserer antall kontorsteder. Marianne Andreassen har evnet å få tillitsvalgte og øvrige i organisasjon med seg og har dyrket fram en kultur, hvor en sunn, og det hun selv beskriver som «levende uenighet» får blomstre og bidra til utviklingen av organisasjonen til kunder, medarbeidere og samfunnets beste.

Marianne Andreassen er en leder med stor gjennomføringskraft. Hun beskrives som en person med et klart syn på hva som kreves. Hun er uredd og «står løpet ut». Når en prosess er besluttet, så gjennomføres den.

Hun har vist til fulle at det er mulig å være innovativ i en sektor hvor rammene settes av politikere på Stortinget. Andreassen klarer å definere sitt handlingsrom på en tydelig måte, hun ser hva som er mulig innenfor de rammene som er lagt og er dyktig til å spille på lag med det politiske systemet. Hun ser – og får også sine interessenter til å se – hvordan teknologi og digitalisering er en forutsetning for at vi skal øke produktiviteten i offentlig sektor og for samfunnet som helhet.

En leder som beskrives som uredd, resultatdrevet og besluttsom vil også lett assosieres med motstand og uenighet. Marianne Andreassen har imidlertid vist at hun har evnen til å motivere ansatte til å bli med også på det som kan være upopulære tiltak. Hun lytter og skaper dialog gjennom god og respektfull kommunikasjon. Hennes måte å formidle strategier og mål er et eksempel til etterfølgelse. Hun er synlig internt og bruker mye tid på å snakke med folk i organisasjonen, ikke minst for å lære og forstå. Hun snakker med alle og er høyt og lavt i organisasjonen. En gang i kvartalet sitter hun selv på call-senteret og lytter til hva kundene sier.

Hun er en verdi drevet leder med høy integritet og etisk bevissthet. «Nøktern» og «redelig» er karakteristikker som ofte er kommet opp i juryens forundersøkelser og intervjuer. Lånekassens verdiord er «tydelig og engasjert», og det er verdier Marianne Andreassen navigerer etter hele tiden, ikke minst når dilemmaer oppstår, slik det alltid vil gjøre.

HR Norges Lederpris tildeles personer som over tid har utvist særskilt godt lederskap og nådd eksepsjonelle mål gjennom gode forretningsmessige og organisatoriske prosesser, i samsvar med gode ledelsesprinsipper. Årets vinner av HR Norges Lederpris er en verdig vinner og et forbilde for hvordan lederskap i omstilling skal utøves, ikke bare for kolleger i offentlig sektor, men i alle sektorer.

Hun demonstrerer at demokrati, åpenhet, integritet og lojalitet kan gå hånd i hånd med raske omstillinger og digitalisering. I dagens aktuelle debatt om hvordan vi kan opprettholde velferden i samfunnet, er innovasjon, omstilling og effektivisering av offentlig sektor et viktig virkemiddel. Marianne Andreassen og Lånekassen er veivisere og rollemodeller i denne sammenheng.

Forslag til kandidater til prisen kommer fra medlemmer av HR Norge og gjennom juryens egen research.

Juryen har bestått av:

  • Trude S. Husebø (leder) HR-direktør Skuld

  • Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør, Hovedorganisasjonen Virke

  • Ingar Skaug, tidligere konsernsjef Wilh. Wilhelmsen

  • Håvard Berntzen, leder produktområde kompetansetilbud, HR Norge