HR Norge Nordvest stiftet

HR Norge vokser. Onsdag 7. mars 2018 ble HR Norge Nordvest offisielt stiftet. Mer enn 50 personer møtte på stiftelsesmøtet i Ålesund.

Kart nordvest

Else Karin Æsøy, tidligere HR profilen på nettsiden vår, ble valgt til leder og med seg i styret fikk hun fem dyktige styremedlemmer, alle fra sentrale virksomheter i regionen.

Styre Nordvest
Fra venstre: Anders Godø, Resourcing Manager Nordic i Rolls Royce - Anne Gunn Mostad, HR direktør i Kystverket - Anne Holstad, HR direktør i Jets - Lene Flem Debess, HR manager i Ekornes - Else Karin Æsøy, VP HR og organisasjon i Vard (leder) Ikke tilstede: Mette Jane Holand, Personal og organisasjonssjef i Molde Kommune

Den nyvalgte lederen takket for tilliten og ledet deretter en sekvens hvor alle som var tilstede fikk uttrykke sine forventninger til det nye styret. Forventningene var mange og høye.

Styret kommer nå til å bruke den første tiden til å planlegge leveransene resten av året. Første medlemsmøte blir presentasjon av HR Norge sin lønnsundersøkelse. Dato kunngjøres i løpet av kort tid.

På møtet fikk deltakerne med seg faglige innspill fra Knut Åsebø, som har fungert som fødselshjelper for den nye regionforeningen samt fra daglig leder i HR Norge. Olaug Merete Dybedal, leder organisasjon og prosjekt i HR Norge gikk gjennom de nye nettsidene til HR Norge med særlig vekt på faglig innhold i form av maler, videoer og artikler.

HR Norge Nordvest er den tredje regionforeningen i HR Norge. Det betyr også at HR Norge Nordvest, HR Norge Vest og HR Norge Rogaland får mulighet til å etablere nettverk på tvers av regionene, hvor styrene kan hente impulser fra hverandre i tillegg til det som kommer fra medlemmene og HR Norge sin sentrale organisasjon i Oslo.

Les også: HR Norge starter regionforening på Nordvestlandet