HR Forum - en av Europas viktigste HR konferanser

Temaet for årets konferanse er «Den menneskelige faktor». Konferansen byr som alltid på to dager med dyktige forelesere og interessante case fra ledende virksomheter og fagmiljøer i inn- og utland.

HR FORUM WEB 180424 135746
Håvard Berntzen

Håvard Berntzen er leder for produktområdet kompetanseutvikling i HR Norge. Det betyr at han blant annet har ansvaret for HR Forum.

Hvorfor har dere valgt «Den menneskelige faktor» som tema til årets konferanse?

– Vi var tidlig ute med tematikken den digitale revolusjonen for to år siden. Etter dette gikk det inflasjon i konferansemarkedet med digitaliseringskonferanser. Nå forstår derimot stadig flere at man må tenke på den menneskelige faktor for å kunne dra fordel av samspillet teknologi, menneske og business. I tillegg ser vi at nye generasjoner har andre forventninger i arbeidslivet, og da kan du ikke belage deg på en algoritme til å lede folkene dine. Nei, du må virkelig forstå mennesker, skape mening i arbeidet og fokusere på relasjonelle ferdigheter for å hente ut «avkastningen» i det digitale potensialet.

Stor bredde i foreleserne

Blant de mange spennende foreleserne er Elin Horn Wintermeyer som er globalt ansvarlig for strategisk HR i Norsk Hydro. Hun skal snakke om hvordan HR i Hydro jobber med å understøtte den digitale strategien i selskapet. Fra Telenor kommer Joakim Slørstad som er Senior Vice President for Learning & Development. Han skal fortelle om hvordan Telenor jobber med kompetanseutvikling for å møte den digitale transformasjonen i konsernet.

Den kjente filosofen og forfatteren Einar Øverenget er også blant foredragsholderne. Temaet hans er høyst aktuelt i en tid med digital transformasjon. Roboter med kunstig intelligens er ikke lenger en framtidsfabel – og Øverenget spør: Hva betyr ansvar når oppgaver blir utført av algoritmestyrte enheter som ikke kjenner ansvar? Hvordan skal vi møte denne utfordringen og hvordan kan etikken hjelpe oss å håndtere de utfordringer som oppstår?

Håvard Berntzen trekker også fram noen av de utenlandske foreleserne på programmet.

– Mange er nok ikke klar over hvor store navn vi har skaffet oss i år. Jeg nevner spesielt to: Rita McGrath er dronningen av strategi der ute nå og regnes som arvtaker til storheter som Michael Porter. Herminia Ibarra er en annen kraftfull stemme innen ledelse og utvikling av ledere.

Faglig påfyll og nettverking

Hva tror du at deltakerne vil oppleve som mest nyttig på årets HR Forum?

– Å komme seg på den viktigste HR-happeningen i Norge gir mange muligheter. For noen vil faglig påfyll fra de aller beste i verden være mest attraktivt. For andre er det nettverking som gjelder. Til syvende og sist skal en konferanse også gi idéer, eksempler fra andre som har gått veien før og ikke minst øke gnisten hos den enkelte til selv å ta tak i egen virksomhet. Men for all del, snakk med alle du møter på din vei. Nytten ligger i nettverk som lever!

– I tillegg feirer vi at HR-Norge er 60 år og vi kan love en knallbra opplevelse fra A til Å, lover Håvard Berntzen.

8 gode råd: Slik får du størst utbytte av konferansen

En konferanse er en god mulighet til å få ny inspirasjon, nyttig kunnskap og bli kjent med nye mennesker. Men det kan kreve litt egeninnsats å få maksimalt ut av konferansen. Håvard Berntzen gir følgende gode råd til konferansedeltakere:

1. Forbered deg før konferansen

Google foreleserne før konferansen starter; hva er de kjent for og hva har de kompetanse på. Ofte kan du finne intervjuer og fagartikler som gjør at du møter bedre forberedt til forelesningen. Da får du større utbytte både av den enkelte forelesning og av konferansen som helhet.

2. Velg de delsesjonene som er viktigst for deg

På store konferanser, slik som HR Forum, er det både plenumforelesninger og parallelle delsesjoner. Sett deg inn i hva de ulike delsesjonene tilbyr. Meld deg på til delsesjonene i god tid før konferansen. Da er du sikret plass.

3. Bygg nettverk

Mange av dem du møter på en konferanse er interessert i samme tema som deg. Bruk workshoppene, pausene og lunsjen til å hilse på nye folk. Bruk muligheten til å bygge nettverk. Andre har kanskje erfaring fra utfordringer som du selv står ovenfor på din arbeidsplass.

4. Delta sammen med kolleger

Ofte kan det være en fordel å delta sammen med flere kolleger fra samme arbeidsplass. Da får dere alle noen felles referanser å henge ny kunnskap på. Dette kan gjøre det mye enklere å gjennomføre endringer på egen arbeidsplass i etterkant.

5. Gjør noe du ikke pleier å gjøre

Ikke bruk all tid på å snakke med de samme folkene som du allerede kjenner. Gi deg selv noen utfordringer på konferansen. Hvis du ikke pleier å snakke med utstillerne, så kan du for eksempel gjøre det denne gangen. Mange er fagfolk med mye nyttig kompetanse.

6. Ta med tre ting hjem

Etter et par dager på konferanse kan det føles som om du drukner i informasjon og nye inntrykk. Et godt råd kan være at du setter deg et enkelt mål: Få med deg tre ting hjem! Hvis disse verktøyene, kunnskapene, kontaktene er så gode at du kan handle på dem og skape nytte for deg selv eller din egen arbeidsplass, da har du hatt suksess på konferansen.

7. Repeter i etterkant

Kursarrangører pleier å sende ut dokumentasjon i etterkant av konferansen eller gjøre materialet tilgjengelig på egne hjemmesider. På HR Forum blir også noen av forelesningene filmet i sin helhet og lagt ut på hjemmesidene til HR Norge.

8. Kos deg på konferansen

Konferanse er ikke bare jobb. Delta på festmiddagen og det sosiale programmet, spis god mat og ha det hyggelig i samvær med gode kolleger og nye mennesker. Kort og godt: Gi deg selv muligheten til å få både kunnskap og inspirasjon.